Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Dálkové studium při zaměstnání

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě; PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE KONÁ V RÁMCI CENTRÁLNÍHO TESTOVÁNÍ MŠMT POUZE V PRVNÍM KOLE:

 

23-43-L/51 Provoz dopravních zařízenívýuka probíhá v budově školy Moravská 3, Praha 2, školné se nehradí, dálková forma, školné 12000/školní rok, navazuje na vybrané tříleté obory s výučním listem, přehled zde.


64-41-L/51 Podnikánívýuka probíhá v budově školy Moravská 3, Praha 2, školné se nehradí, dálková forma, školné 12000/ školní rok, navazuje na jakýkoli tříletý obor s výučním listem.

Tiskopis přihlášek pro nástavbové studium ke stažení zde.

Zápisový lístek uchazeči o nástavbové studium NEODEVZDÁVAJÍ.


Automechanik v dálkové formě, určen dospělým uchazečům se základním vzděláním. Studiem tohoto oboru je možné získat výuční list při zaměstnání.

Jedná se o obor se školným, které je stanoveno na 15 000 Kč/šk. rok. Přihlášky a bližší informace poskytuje studijní oddělení Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, 242 481 933 nebo 934.

Přihláška (ke stažení str 1. zde, str. 2 zde), povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze ZŠ a potvrzení lékaře. Podrobnější informace poskytne studijní oddělení: 242 481 933 nebo 934.

Přijímací zkoušky se nekonají, jedná se o dálkové studium při zaměstnání.

 

 

 

Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení:

Vaše jméno
Váš email
Zde napiš slovo "doprava"
Toto pole nevyplňujte
Vaše zpráva