Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Erasmus+

 

Logo Erasmus

Projekt získal finanční podporu od Evropské unie.

Logo Program celoživtoní učení

Projekt získal finanční podporu od Evropské unie.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. se pravidelně účastní projektů programu Erasmus+, dříve Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci. Naším stálým partnerem je drážďanský dopravní podnik, žáci školy také absolvovali stáže ve Finsku a Lotyšsku. Do projektů se rovněž zapojili učitelé cizích jazyků. Informace o projektech ZDE.

 

Projekty

2004 - Projekt Propojení výukových systémů CZ/04/A/EX-134296 – Předmětem projektu byla výměna zkušeností učitelů odborných předmětů, stáž se konala ve vzdělávacím středisku DVB AG v Drážďanech.

2007 - Projekt Městská doprava ve velkých městech EU - srovnání dopravních oborů vzdělávání v praxi CZ/07/LLP-LdV/IVT/134003 – Skupiny žáků maturitních oborů autotronik a ekonomika dopravy vykonávaly povinnou praxi v DVB AG Dresden.

2010 - Projekt Rozšíření dovedností žáků v odborném výcviku v návaznosti na městskou hromadnou dopravu v EU CZ/10/LLP-LdV/IVT/134065 – Skupiny žáků dvou oborů vzdělání s výučním listem (automechanik, elektromechanik pro dopravní prostředky) absolvovaly stáže v DVB AG Dresden - prezentace projektu.

2012 - Projekt Znalosti, zkušenosti, úspěch – stáže žáků Střední průmyslové školy dopravní, a.s. ve Finsku CZ/12/LLP-LdV/IVT/134143 – Tři skupiny žáků maturitních oborů i oborů s výučním listem (autotronik, informační technologie a automechanik) se účastnily praktické výuky ve Finsku a Lotyšsku.

krátké video o stáži ve Finsku - bude doplněno

2013  - Projekt Odborný výcvik žáků v městských dopravních podnicích zemí EU – CZ/13/LLP-LdV/IVT/134172 – Projekt byl zaměřen na propojení odborného výcviku a reálného pracovního prostředí v rámci Evropské unie. Účastníky projektu byli žáci oborů automechanik a autotronik.

2014 - Projekt Moderní přístupy ve výuce cizích jazyků na Střední průmyslové škole dopravní, a.s. - 2014-1-CZ01-KA101-001005 – Projekt byl zaměřený na moderní metodologií, využití informačních technologií ve výuce a práci s problémovými žáky a žáky s poruchami učení. Celkem 7 vyučujících se účastnilo kurzů ve Velké Británii, Irsku a Německu. Výsledkem projektu je i metodologická příručka, která obsahuje soubor konkrétních aktivit.

Metodologická příručka

2015 - Dvouletý projekt Za zkušenostmi k sousedům - Stáže žáků a učitelů Střední průmyslové školy dopravní, a.s. v dopravních podnicích EU - 2015-1-CZ01-KA102-013379 – umožnil celkem 16 žákům a 15 učitelům a členům vedení školy absolvovat stáže v DVB AG Dresden. Projekt byl zaměřen především na získávání zkušeností v reálném zahraničním pracovním prostředí a seznámení se s novými technologickými postupy a inovacemi. Zároveň ověřoval použití systému ECVEt v mezinárodním kontextu. Jak takové žákovské stáže probíhají, se můžete dozvědět na http://dopravkavdrazdanech.pise.cz/ a http://dopravkavdrazdanech.blogspot.cz/2016/10/za-zkusenostmi-k-sousedum-staze-z-aku.html.