Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

O nás

Die Fachmittelschule für Verkehrswesen, AG - Über die Schule

. Vocational High School of Transportation, Inc. - About the School


Střední škola s nejširší nabídkou technických oborů - od Automechanika, Karosáře a Lakýrníka po Informační technologie a Ekonomiku městské dopravy v denní formě. Absolventi oborů s výučním listem mohou pokračovat ve studiu v nástavbových oborech Podnikání a Provoz dopravních zařízení, jak v denní, tak v dálkové formě. Pro uchazeče, kteří již mají ukončenu některou z forem studia středního nebo VŠ vzdělání nabízíme zkrácené studium oborů Elektrikář nebo Automechanik.

Škola byla založena před více než 60 lety a výuka technických oborů je založena především na dlouhodobé tradici. Na tradiční vzdělávání navazujeme moderními výukovými trendy v teoretické (školní) přípravě žáků i v praktické části na pracovištích odborného výcviku. Ten je zajišťován především v absolventských ročnících na pracovištích DPP nebo autorizovaných servisů. Díky tomu jsou žáci ještě během studia součástí reálného pracovního života. Tyto zkušenosti (získané kompetence) jsou nedílnou součástí školních vzdělávacích programů, které tvoří kvalifikovaní pedagogové v úzké spolupráci s odborníky z praxe.

Nabídku a zaměření (nejen) auto a elektro oborů přizpůsobujeme ve školních vzdělávacích programech poptávce trhu práce a především požadavkům zřizovatele, kterým je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, který má zájem o mladé a kvalifikované absolventy školy a vytvořil pro ně motivační a absolventský program. Naši úspěšní absolventi mají možnost získat ihned po vyučení nebo po maturitě zaměstnání v oboru a rozvíjet tak svoje sociální a především odborné kompetence.

Naším hlavním cílem je připravit absolventy do života a uplatnit se v praxi.

 

Co nabízíme navíc pro vybrané obory středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou

- možnost získání řidičského průkazu sk. A, B, C

- možnost získání §5, Vyhl. 50/1978 Sb.

- možnost získání svářečského průkazu

- možnost jazykového vzdělávání v jednoletém pomaturitním studiu (připravuje se)

- možnost zařazení do motivačního nebo absolventského programu DPP a následné získání   pracovního uplatnění

- mimoškolní aktivity ve formě kroužků (fotografický, elektro)

- zapojení v mezinárodních projektech, na výměnných stážích apod.

- zapojení do středoškolských soutěží (sportovní, odborné, umělecké zaměření)