Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Motivační a Absolventský program

Motivační program Dopravního podniku, hl. m. Prahy, akciové společnosti pro žáky Střední průmyslové školy dopravní, a.s.

Prezentace zde.

Motivační program je určen pro žáky posledních ročníků oborů Autotronik, Automechanik, Karosář, Autolakýrník, Elektrikář a Elektromechanik pro dopravní prostředky. Žáci jsou v posledním ročníku zařazeni v rámci odborné praxe na pracoviště DP, kde pod vedením instruktora získávají zkušenosti a rozvíjejí své odborné znalosti a dovednosti. Zařazení do Motivačního programu je dobrým předpokladem pro zařazení do následného Absolventského programu s možností získání zaměstnání.

Žák, který se hlásí do Motivačního programu musí splňovat tyto požadavky:

  • nulová neomluvená absence ve druhém nebo třetím ročníku studia;
  • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci 2. ročníku a 3. ročníku);
  • doporučení školy, odborného výcviku - formulář ke stažení zde.

Přihlášky do Motivačního programu poskytne všem zájemcům studijní oddělení, v budově Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, vedle učebny č. 12, informace na níže uvedených kontaktech nebo jsou ke stažení zde.

Mgr. Michaela Franková                                . frankova@sps-dopravni.cz              . +420 604 459 207
Mgr. Olga Kopřivová koprivovaolga@sps-dopravni.cz +420 242 481 934
Absolventský program Dopravního podniku, hl. m. Prahy, akciové společnosti pro žáky Střední průmyslové školy dopravní, a.s.

Absolventský program je určen pro úspěšné absolventy oborů Autotronik, Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Elektromechanik pro dopravní prostředky. Uchazeč o zařazení do tohoto programu musí bezpodmínečně splňovat tyto podmínky:

  • nulová neomluvená absence v posledním ročníku studia
  • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci posledního ročníku)
  • ukončení studia v řádném termínu ZZ nebo MZ
  • doporučení školy, odborného výcviku, případně pracoviště DP, kde žák absolvoval OV
  • praxe v DP v posledním ročníku studia není podmínkou

Uchazeč, který splní stanovená kritéria, je zařazen na pracoviště DP, kde je vytvořeno tzv. Absolventské místo, je s ním uzavřena zaměstnanecká smlouva se všemi benefity, které vyplývají z kolektivní smlouvy DP (příspěvek na dovolenou, jízdné, stravenky apod.). Smlouva je uzavřena na dobu určitou s dvouletou lhůtou. Pokud se uvolní na daném pracovišti místo (např. za zaměstnance, který odchází do starobního důchodu) a pokud se absolvent osvědčí, může být zařazen na pracovní místo se smlouvou na dobu neurčitou.

Přihlášky do programu poskytne všem zájemcům studijní oddělení, v budově Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, vedle učebny č. 12, informace na níže uvedených kontaktech.

Mgr. Michaela Franková                                . frankova@sps-dopravni.cz              . +420 604 459 207
Mgr. Olga Kopřivovákoprivovaolga@sps-dopravni.cz +420 242 481 934