Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Motol (teoretické vyučování)

Adresa:

Plzeňská 298/217a
150 00 Praha 5

 

Omlouvání žáků z vyučování na tel.: 242 481 961 nebo 242 481 964.

Rozpis konzultačních hodin jednotlivých pedagogických pracovníků budova Motol šk. rok 2016/2017Zástupkyně ředitele školy pro budovu MOTOL
PaedDr. Marie Salajková 242 481 962 salajkova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Vedoucí úseku teoretické výuky
Mgr. Jiřina Procházková 242 481 972 prochazkova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Sekretariát
Jaroslava Zimová 242 481 961 zimova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Výchovný poradce
Mgr. Švandelíková Zuzana

242 481 966

770 118 189

svandelikova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Referent pro výchovu
Tomášová Miluše 242 481 964 tomasova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Speciální pedagog
Mgr. Filip Koubek 607 876 319 koubek(na)sps-dopravni(tecka)cz

Pedagogové
Ing. Antoš Jan 242 481 983 antos(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Gottwaldová Michaela 242 481 983 gottwaldova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Mgr. Habrovanský Miroslav 242 481 983 habrovansky(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Hadová Dagmar 242 481 967 hadova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Havlík Josef 242 481 971 havlik(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Havlíková Jana 242 481 971 havlikova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Herfurth Lukáš 242 481 970 herfurth(na)sps-dopravni(tecka)cz
Mgr. Horkelová Eva 242 481 973 horkelova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Housková Eva 242 481 983 houskova(na)sps-dopravni(tecka)cz
RNDr. Jasaň Jozef 242 481 970 jasan(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Ježková Petra 242 481 965 jezkova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Bc. Kaněrová Soňa, DiS. 242 481 963 kanerova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Mgr. Koubek Filip 607 876 319 koubek(na)sps-dopravni(tecka)cz
Mgr. Krejčí Helena 242 481 973 krejci(na)sps-dopravni(tecka)cz
RNDr. Marek Ivo 242 481 970 marek(na)sps-dopravni(tecka)cz
Mgr. Martínek Milan 242 481 975 martinek(na)sps-dopravni(tecka)cz
Mgr. Matysová Hana 242 481 967 matysova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Mgr. Navrátilová Jana 242 481 965 navratilova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Mgr. Ptáčková Vladimíra 242 481 965 ptackova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. arch. Selingerová Marie 242 481 963 selingerova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Sobotka Lukáš 242 481 970 sobotka(na)sps-dopravni(tecka)cz
Bc. Šípek Pavel 242 481 970 sipek(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Tužil Jiří 242 481 970 tuzil(na)sps-dopravni(tecka)cz
Ing. Tužilová Jitka 242 481 970 tuzilova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Mgr. Zahrádková Lenka 242 481 966 zahradkova(na)sps-dopravni(tecka)cz
Školník
Kopecký Josef 242 481 977 kopecky(na)sps-dopravni(tecka)cz