Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Nástavbové studium denní

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě:

23-43-L/51 Provoz dopravních zařízení, výuka probíhá v budově školy Plzeňská 298/217a, Praha 5, denní forma, školné 12000/ školní rok, navazuje na vybrané tříleté obory s výučním listem, přehled zde.

64-41-L/51 Podnikání, výuka probíhá v budově školy Plzeňská 298/217a, Praha 5, denní forma, školné 12000/ školní rok, navazuje na jakýkoli tříletý obor s výučním listem.

66-42-L/51 Propagace, výuka probíhá v budově školy Moravská 3, Praha 2, (pouze denní forma studia), školné 12000/ školní rok, navazuje na vyučení v oboru Aranžér.


Zápisový lístek uchazeči o nástavbové studium NEODEVZDÁVAJÍ, potvrzení lékaře se NEDOKLÁDÁ!

Přihláška ke stažení zde. Odevzdejte prosím do 1. března

Přijímací zkoušky se konají pro nástavbové obory pouze v 1. kole.

V dalších kolech se zkoušky nekonají.

Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení:

Vaše jméno
Váš email
Zde napiš slovo "doprava"
Toto pole nevyplňujte
Vaše zpráva