Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Přijímací řízení

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání pro školní rok 2017/2018.

Termín pro odevzdání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu oborů všech forem je 1. března 2017.

1. kolo Kritéria pro přijetí do oborů s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělání pro rok 2017/2018.

1. kolo Kritéria pro přijetí do oborů s výučním listem v denní formě pro rok 2017/2018.

 

Termín pro odevzdání přihlášek ve 2. kole přijímacího řízení ke studiu oborů všech forem je 31. srpna 2017 nebo do naplnění kapacity volných míst v jenotlivých oborech.

2. kolo Kritéria pro přijetí do oborů s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělání pro rok 2017/2018.

2. kolo Kritéria pro přijetí do oborů s výučním listem v denní formě pro rok 2017/2018.

Ve 2. kole se jednotná přijímací zkouška nekoná pro žádný nabízený obor studia.

 

Tiskopis přihlášek pro denní studium ke stažení zde.

 

Často kladené dotazy k možnostem studia a k přijímacímu řízení.

 

Školné se neplatí v žádném z denních oborů studia, je stanoveno pouze pro studium:

zkrácené formy (Automechanik, Elektrikář) a dálkové formy (Automechanik pro studující při zaměstnání, Podnikání, Provoz dopravních zařízení).


Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení:

Vaše jméno
Váš email
Zde napiš slovo "doprava"
Toto pole nevyplňujte
Vaše zpráva