Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy

Rada rodičů

Občanské sdružení Rada rodičů při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. působí od roku 2010 na základě registrace a schválených stanov Ministerstvem vnitra ČR, jako pokračovatel SRPŠ.

Rada rodičů prosazuje zájmy žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti výchovy a vzdělávání. Spolupracuje s vedením školy, podporuje školní i mimoškolní aktivity žáků a každoročně se podílí na zajištění maturitního plesu. Rada rodičů hospodaří podle schváleného rozpočtu s finančními prostředky získanými z příspěvků rodičů žáků a darů jiných subjektů.

Připomínky, návrhy, podněty, žádosti, apod., můžete zasílat písemně nebo elektronicky na e- mailovou adresu radarodicu@sps-dopravni.cz. Rada rodičů se jimi bude zabývat na svém nejbližším zasedání

 

 

Složení výboru rady rodičů (v tomto složení pracuje výbor rady od 4.4.2013):

  • Předsedkyně: Miroslava Novotná
  • Místopředsedkyně: Jana Zubíková
  • Hospodářka: Marcela Konečná
  • Revizní komise: Jiří Bárta, Eva Vaňková

Kontaktní údaje:

Rada rodičů při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.
Moravská 3
120 00 Praha 2

e-mail: radarodicu@sps-dopravni.cz
IČ: 22812865

Stanovy občanského sdružení Rada rodičů při Střední průmyslové škole, a.s.

Zápisy ze schůzí