Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáku, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

Složení školské rady pro volební období 2015 - 2017
Předseda: Mgr. Jindřich Spáčil

Místopředsedkyně: Mgr. Jiřina Procházková
Členové ŠR za zřizovatele:
Mgr. Jindřich Spáčil

Mgr. Alena Fimanová


Členové ŠR za rodiče:

Šefčíková Martina, škola Moravská

Stradiotová Barbara, škola Motol

 

Členové ŠR za pedagogy:

Mgr. Jiřina Procházková

Mgr. Zdeněk Vavřín

 

 


 

Zápisy z jednání školské rady:

Zápis z jednání dne 15. 2. 2017

Zápis z jednání dne 9. 2. 2016

Zápis z jednání dne 6. 10. 2015

Zápis z jednání dne 24. 2. 2015