Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Výchovní poradci

Výchovní poradci

Speciální pedagog

Od školního roku 2014/2015 je ve škole k dispozici studentům i rodičům speciální pedagog, jehož náplní práce je věnovat se individuálně těm, kteří to zrovna potřebují, ať už se jedná o studenty se specifickými poruchami učení nebo s jiným znevýhodněním.

Žáci mohou využít pomoci při řešení aktuálních problémů, se kterými se v rámci školního, ale i mimoškolního prostředí mohou setkat (např.: problémy s adaptací na nové školní prostředí, šikana, nedorozumění s učiteli, strach ze zvládnutí závěrečných nebo maturitních zkoušek apod.).

Pomoc mohou využít i rodiče při zvládání náročných výchovných situací formou konzultací. (např. v případě zanedbávání školních povinností, záškoláctví, apod.)

S vašimi dotazy se můžete obrátit kdykoliv na Filipa Koubka, který ve funkci speciálního pedagoga v obou budovách školy působí.

M: + 420 607 876 319
E: koubek@sps-dopravní.cz

Je možné využít nové školní mobilní aplikace a on-line položit svůj dotaz či se svěřit se svým problémem zcela anonymně prostřednictvím chatu.

Aplikaci stáhnete jednoduše pro androidy i iOS prostřednictvím Obchod play, zadáním SPSD.