Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. působí od roku 2015 na základě registrace a stanov schválených Městským soudem v Praze. Je pokračovatelem Rady rodičů.

Spolek prosazuje zájmy žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti výchovy a vzdělávání. Spolupracuje s vedením školy, podporuje školní a mimoškolní aktivity žáků a každoročně se podílí na zajištění maturitního plesu. Spolek hospodaří podle schváleného rozpočtu s finančními prostředky získanými z příspěvků rodičů žáků a darů jiných subjektů. Finanční prostředky jsou použity následovně:

 • na zlepšování školního prostředí a podmínek studia
 • na zkvalitnění a rozšíření výukových aktivit žáků
 • na ohodnocení studijních úspěchů a ceny v žákovských pracích, projektech apod.
 • na financování žákovských akcí (zájezdy, výlety, plesy)

Členský příspěvek na školní rok 2015/2016 činí 200,-Kč

Připomínky, návrhy, podněty, žádosti apod. můžete zasílat písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu spolekrodicu(na)sps-dopravni(tecka)cz.  Spolek se jimi bude zabývat na svém nejbližším zasedání.

Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel školy při SPŠD, a.s

 

 

Složení výboru Spolku (v tomto složení pracuje od 12. 11. 2015):

 • Předsedkyně: Matulová Veronika
 • Místopředseda: Dolský František
 • Hospodářka: Konečná Marcela
 • Kontrolní komise: Kašparová Gabriela, Jírů Radka, Tomášová Miluše

Zápisy z členských schůzí

 • Zápis z členské schůze - Motol 4.4.2017 (zobrazit)
 • Zápis z členské schůze - Moravská 5.4.2017 (zobrazit)
 • Zápis z členské schůze - Motol 8.11.2016 (zobrazit)
 • Zápis z členské schůze - Moravská 10.11.2016 (zobrazit)
 • Zápis z členské schůze - Motol 6.4.2016 (zobrazit)
 • Zápis z členské schůze - Moravská 7.4.2016(zobrazit)
 • Zápis z členské schůze 12. 11. 2015 (zobrazit)

Kontaktní údaje:

Spolek rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.
Moravská 3
120 00 Praha 2

e-mail: spolekrodicu@sps-dopravni.cz

IČ: 228 12 865
Bankovní spojení: 43-7004310227/0100

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

 

Pozvánka

na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel školy při SPŠD, a.s,