Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Výchovní poradci

Náplň práce výchovného poradenství vychází z vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a je rozpracována v následujících materiálech:

  • roční plán výchovného poradce (pro objekty Motol a Moravská)
  • metodické činnosti výchovného poradce
  • minimální preventivní program

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti
  • primární prevenci sociálně patologických jevů
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
  • péči o vzdělávání nadaných žáků
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

Výchovná poradkyně pro žáky, kteří navštěvují obory, vyučované v budově školy Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol:
Mgr. Zuzana Švandelíková
svandelikova @ sps-dopravni.cz
tel: 242 481 966, 770 118 189
Kancelář: budova A – 1. patro

Konzultační hodiny Mgr. Zuzana Švandelíková:
Pondělí 10:50 – 11:30 hod.
Úterý 10:50 – 11:30 hod.
Čtvrtek 9:45 -11:35 hod.
Jiné termíny jsou možné po vzájemné dohodě.

 

 

Výchovná poradkyně pro žáky, kteří navštěvují obory, vyučované v budově školy Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady:

Mgr. Jaroslava Apeltauerová,
apeltauerova @ sps-dopravni.cz
tel: 221 779 378
mob: 721 306 615
Kancelář v 1.patře, hlavní schodiště

Konzultační hodiny Mgr. Jaroslava Apeltauerová:
Sudý týden:
Pondělí 11:30 – 12:15 hod.
Středa 10:40 – 12:15 hod.
Lichý týden
Úterý 8:00 – 12:00 hod.
Středa 10:40 – 12:15 hod.

Po dohodě je možná individuální konzultace i v jiném čase.