Telefon +420 242 481 933 | +420 242 481 934 E-mail info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Zkrácené studium s výučním listem

Studium zkrácené formy studia (1,5 roku) oboru 26-51-H/01 Elektrikář

pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ. Povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem!

Výuka probíhá jedenkrát týdně, obvykle v pondělí nebo v úterý, od 13:15 do 20:00.

Celkem absolvuje studující 330 hodin výuky pouze odborných předmětů, z toho 90 hodin činí odborný výcvik. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek a získání výučního listu je v ceně kurz vyhlášky 50/1978 Sb. s následnou zkouškou z §5.

Školné je stanoveno na 15 000 Kč a je splatné najednou.


Studium zkrácené formy studia (1,5 roku) oboru 23-68-H/01 Automechanik

pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ. Povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem!

Výuka probíhá jedenkrát týdně, obvykle v pondělí nebo v úterý, od 13:15 do 20:00.

Celkem absolvuje studující 330 hodin výuky pouze odborných předmětů, z toho 90 hodin činí odborný výcvik. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získá výuční list v oboru. V případě zájmu lze navázat kurzem svářečské školy a získat svířečský průkaz - viz nabídka v sekci služby školy - pro veřejnost.

Školné je stanoveno na 15 000 Kč a je splatné najednou.

 

Přihláška ke stažení zde.

Informace o studiu oborů SPŠD, a.s.: 242 481 934, info@sps-dopravni.cz

 

 

Automechanik v dálkové formě, je určen dospělým uchazečům se základním vzděláním. Studiem tohoto oboru je možné získat výuční list při zaměstnání. Jedná se o obor se školným, které je stanoveno na 15 000 Kč/šk. rok. Přihlášky a bližší informace poskytuje studijní oddělení Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, 242 481 933 nebo 934.

Přihláška (ke stažení str 1. zde, str. 2 zde), povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze ZŠ a potvrzení lékaře. Podrobnější informace poskytne studijní oddělení: 242 481 933 nebo 934.

Přijímací zkoušky se nekonají, jedná se o dálkové studium při zaměstnání.

Přihláška ke stažení zde.

 

Formulář pro informace o studiu, oboru, podmínkách přihlášení:

Vaše jméno
Váš email
Zde napiš slovo "doprava"
Toto pole nevyplňujte
Vaše zpráva