1. kolo přijímacího řízení 2018

SPŠD Praha icon

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28.4.2018. Ihned Vás budeme kontaktovat sms, mailem a zveřejníme seznamy s registračními čísly na webu školy. Přejeme všem našim uchazečům úspěch!

Termíny a časový harmonogram jednotných přijímacích zkoušek v roce 2018.

Kritéria pro přijetí do oborů s maturitní zkouškou ve všech formách studia (denní i dálkové). - 1. kolo.

Odpovědi na často kladené otázky k přijímacímu řízení a možnostem studia si můžete stáhnout zde: Časté otázky ke studiu a přijímacímu řízení.

Příprava k jednotným přijímacím zkouškám z ČJ a z M probíhá ve Střední průmyslové škole dopravní, a.s. buď formou:

  • Zkoušek nananečisto, kdy uchazeč může zdarma vyzkoušet zkrácené testy (45 min) přímo ve škole. Pozná atmosféru zkoušky, prostředí, zadavetele, způsob testování a hodnocení. Po testu proběhne stručný výklad ke vzorovým příkladům. Hodnocení si můžete vyžádat ve škole po vykonání zkoušky do 5 dnů. Termíny zkoušek nanečisto v obou budovách školy najdete v sekci Pro uchazeče/Dny otevřených dveří.
  • Domácí přípravy, kdy se uchazeč pomocí registračního formuláře přihlásí do e-learningového prostředí, kde v kurzu s názvem přijímací řízení budou každý týden přidány příklady včetně řešení k samostudiu. Odkaz na registrační formulář zde: https://goo.gl/forms/Ti4xlbWgjBxFNygI2.
  • Prezenčních kurzů z M. Více info k této přípravě na nejedla@sps-dopravni.cz nebo koprivovaolga@sps-dopravni.cz.

Konzultace s kariérovými poradci nebo výchovnými poradci školy: