Zadejte hledané slovo

Blog

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2023/2024

Maturitní a nástavbové obory

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023. Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byla stanoven na dny 10. a 11. května 2023.

  • Pozvánka + informace k přijímací zkoušce budou odeslány v březnu 2023.
  • Výsledky řádného termínu JPZ budou školám předány CERMATem, následně školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení (nejdříve 29. 4., nejpozději 2. 5.) a uchazečům začne běžet lhůta pro podání zápisového lístku. Zápisový lístek (uchazeč získá na základní škole) mohou přijatí uchazeči, kteří konali zkoušku v řádném termínu, odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o studium v nástavbových oborech. V případě, že uchazeč nechce nastoupit ke studiu, informuje o tom neprodleně školu, aby mohl být na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.
Učební obory
  • Informace k přijímacímu řízení budou odeslány v březnu 2023  (pokud nedorazí, obratem kontaktujte studijní oddělení).
  • Zveřejnění výsledků pro výuční obory: 22. 4. 2022. Zápisový lístek (uchazeč získá na základní škole) mohou přijatí uchazeči ze řádného termínu odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení.
Informace a konzultace k přijímacímu řízení na info@sps-dopravni.cz.

Související příspěvky