Zadejte hledané slovo

Blog

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UČEBNÍ OBORY 2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UČEBNÍ OBORY 2022

Jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení:

– BYL PŘIJAT

Pozor! Oznámením o přijetí ještě přijímací řízení nekončí!
Ode dne zveřejnění výsledků (22. 4. 2022) přijímacího řízení běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů, tedy do 6. 5. 2022.
V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Teprve odevzdáním zápisového lístku si můžete být jist(a), že pro vás přijímací řízení do SPŠD, a.s. skončilo a my vás ujišťujeme, že se na vás již teď těšíme!
V případě, že uchazeč odevzdává zápisový lístek na jinou školu, prosíme, neprodleně nás informujte, abychom vaše místo mohli nabídnout dalšímu uchazeči.


– NEBYL PŘIJAT

Dostal jsi sms zprávu a na webu sis ověřil, že jsi nebyl přijat? Nezoufej! Nic není ztraceno. Máš hned několik možností, jak situaci dále řešit:

  • Přijatí uchazeči teď mají do 6. 5. 2022 čas na odevzdání zápisového lístku. Někteří se rozhodnou pro jinou školu, a tak se hranice úspěšnosti přijetí uchazečů bude posouvat směrem dolů. Třeba se stane, že se k nám na školu nakonec dostaneš hned v 1. kole J!
  • Do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí se můžeš odvolat. Odvolání můžeš odeslat poštou nebo přinést osobně do kanceláře studijního oddělení Moravská 3. Vzor odvolání najdeš ZDE.
    Podávat odvolání má smysl, pokud jsi v žebříčku skončil blízko hranice úspěšnosti a je tedy vysoká pravděpodobnost přijetí na základě autoremedury (tedy změny rozhodnutí na základě uvolnění kapacity). Doporučujeme možnost odvolání probrat se studijním oddělením – KONTAKTY ZDE.
  • Po 6. 5. 2022 sleduj naše stránky, zda se otevře 2. kolo pro tvůj obor, kde se případně dozvíš více informací.

Studijní obor 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22639 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22401 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22322 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22355 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22793 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22425 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22226 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22254 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22503 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22818 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22385 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22728 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22451 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22784 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22805 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22185 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22498 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22512 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22617 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22511 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22442 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22569 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22800 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22179 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22789 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22524 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22593 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22225 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22364 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22729 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01 Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22683 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22594 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22777 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22343 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22764 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22727 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22417 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22497 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22459 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22187 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22517 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22785 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22582 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22684 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22773 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22703 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Uchazeč pod evidenčním číslem 22301 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 66-52-H/01  Aranžér
Studijní obor 26-57-H/01 Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22622 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22251 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22137 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22241 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22713 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22463 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22448 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22154 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22737 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22603 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22250 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22320 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22313 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22286 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22194 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22177 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22443 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22781 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22318 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22171 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22173 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22620 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22278 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22397 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22663 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22272 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22655 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22636 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22259 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22465 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22302 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22367 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22335 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22383 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22198 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22753 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22804 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22671 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22162 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22499 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22944 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-57-H/01  Autoelektrikář
Studijní obor 23-61-H/01 Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22752 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22626 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22585 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22281 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22743 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22266 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22506 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22619 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22455 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22189 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22621 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22145 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22775 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22720 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22521 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22797 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22602 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22381 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22688 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22660 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22786 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22230 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Uchazeč pod evidenčním číslem 22769 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-61-H/01  Autolakýrník
Studijní obor 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22861 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22452 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22359 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22402 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22648 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22556 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22347 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22188 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22286 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22176 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22710 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22418 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22294 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22441 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22746 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22169 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22588 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22334 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22164 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22284 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22803 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22167 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22450 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22411 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22628 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22316 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22212 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22324 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22429 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22756 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22636 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22496 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22432 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22810 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22482 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22792 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22705 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22271 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22629 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22352 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22574 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22738 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22508 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22938 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22765 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22211 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22395 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22673 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22565 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22787 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22798 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22735 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22197 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22391 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22404 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22627 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22273 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22522 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22172 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22943 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-51-H/01  Elektrikář
Studijní obor 26-52-H/01 Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22319 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22667 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22205 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22557 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22715 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22568 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22312 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22423 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22284 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22449 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22645 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22231 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22598 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22481 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22354 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22403 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22510 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22624 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22399 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22339 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22945 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22514 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22253 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22745 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22704 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22794 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22439 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22583 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22229 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Uchazeč pod evidenčním číslem 22768 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-52-H/01  Elektromechanik  pro zařízení a přístroje
Studijní obor 23-55-H/02 Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22666 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22326 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22711 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22491 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22222 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22267 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22600 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22640 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22564 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22680 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22682 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22708 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22631 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22776 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22368 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22586 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22534 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22563 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22605 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář
Uchazeč pod evidenčním číslem 22940 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-55-H/02  Karosář

 

Studijní obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22232 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22406 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22615 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22801 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22242 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22414 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22460 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22388 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22670 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22748 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22260 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22579 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22618 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22193 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22611 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22331 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22327 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22236 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22686 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22223 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22516 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22509 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22614 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22714 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22473 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22700 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22447 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22270 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22251 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22638 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22275 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22165 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22840 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22681 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22513 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22437 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22405 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22323 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22725 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22505 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22726 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22237 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22669 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22475 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22371 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22525 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22292 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22676 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22338 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22303 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22351 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22163 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22490 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22390 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22766 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22575 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22774 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22674 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22228 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22678 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22808 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22654 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22675 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22349 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22453 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22180 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22258 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22155 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22238 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22697 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22702 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22699 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22345 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22908 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22306 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22329 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22580 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22656 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22616 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22815 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22408 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22661 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22718 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22665 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22701 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22445 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22519 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22558 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22224 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22468 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22161 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22307 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22807 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22691 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22817 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22454 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22317 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22716 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22767 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22380 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22826 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22456 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeč pod evidenčním číslem 22604 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel

 

Studijní obor 23-51-H/01 Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22625 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22293 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22754 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22750 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22689 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22361 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22744 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22942 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22507 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22486 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22178 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22692 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22407 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22709 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22515 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22712 byl/a přijat/a ke studiu oboru 23-51-H/01  Strojní mechanik

Související příspěvky