Zadejte hledané slovo

Blog

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MATURITNÍ OBORY 2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MATURITNÍ OBORY 2022

Jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení byl/a přijat/a?

Pozor! Oznámením o přijetí ještě přijímací řízení nekončí!

Ode dne zveřejnění výsledků PŘ běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. (Nástavbové obory zápisový lístek neodevzdávají)
V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Teprve odevzdáním zápisového lístku si můžete být jist(a), že pro vás přijímací řízení do SPŠD, a.s. skončilo a my vás ujišťujeme, že se na vás v září již teď těšíme!

Jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení nebyl/a přijat/a?

Dostal/a jste sms zprávu a na webu si ověřil/a, že jste nebyl/a přijat/a? Zde jsou možnosti, jak situaci dále řešit:

  • Přijatí uchazeči teď mají do 13. 5. 2022 čas na odevzdání zápisového lístku. Někteří se rozhodnou pro jinou školu, a tak se hranice úspěšnosti přijetí uchazečů bude posouvat směrem dolů. Třeba se stane, že se k nám na školu nakonec dostaneš hned v 1. kole J!
  • Do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí se můžeš odvolat. Odvolání můžeš odeslat poštou nebo přinést osobně do kanceláře studijního oddělení Moravská 3. Vzor odvolání najdeš ZDE.
    Podávat odvolání má smysl, pokud jsi v žebříčku skončil blízko hranice úspěšnosti a je tedy vysoká pravděpodobnost přijetí na základě autoremedury (tedy změny rozhodnutí na základě uvolnění kapacity). Doporučujeme možnost odvolání probrat se studijním oddělením – KONTAKTY ZDE.
  • Po 13. 5. 2022 sleduj naše stránky, zda se otevře 2. kolo pro tvůj obor, kde se případně dozvíš více informací.
Obor 39-41-L/01  Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22244 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01  Autotronik (156,24 b)
Uchazeč pod evidenčním číslem 22477 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22257 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22304 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22799 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22362 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22382 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22430 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22248 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22210 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22170 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22208 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22196 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22356 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22214 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22483 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22282 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22186 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22166 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22612 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22476 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22707 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22723 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22310 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22288 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22209 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22332 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22554 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22553 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22592 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22520 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22537 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22183 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22504 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22536 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22384 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22825 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22561 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22239 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22492 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22444 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22146 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22341 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22719 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22314 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22245 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22555 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22235 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22160 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22333 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22642 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22139 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22657 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22608 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22668 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22300 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22207 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22291 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22389 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22581 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22578 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22672 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22480 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22457 byl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22693 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22342 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22479 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22269 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22309 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22749 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22202 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22233 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22649 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22290 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22234 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22526 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22791 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22431 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22816 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22778 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22469 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22394 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22796 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22566 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22567 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22651 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22357 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01utotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22637 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22630 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22759 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22379 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22543 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22548 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22204 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22262 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22168 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22256 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22478 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22572 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22311 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22330 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22153 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22474 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22433 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22613 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22472 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22249 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22560 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22353 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22484 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22696 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22321 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22470 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22378 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22757 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22446 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22409 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 39-41-L/01 Autotronik (46,08 b)
Obor 18-20-M/01  Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22263 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01  Informační technologie (168,12 b)
Uchazeč pod evidenčním číslem 22261 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01  Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22736 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22363 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22277 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22435 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22434 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22539 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22344 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22466 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22370 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22220 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22274 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22219 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22527 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22809 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22365 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22374 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22542 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22488 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22328 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22215 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22221 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22937 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22500 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22722 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22279 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22742 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22218 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22658 byl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22641 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01  Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22299 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01  Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22200 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22721 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22400 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22366 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22538 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22780 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22782 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22806 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22544 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22734 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22758 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22276 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22199 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22533 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22369 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22652 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22523 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22358 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22597 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22268 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22570 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22659 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22440 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22779 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie
Uchazeč pod evidenčním číslem 22573 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 18-20-M/01 Informační technologie (-109,68 b)
Obor 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22489 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik (168,12 b)
Uchazeč pod evidenčním číslem 22375 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22348 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22471 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22393 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22741 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22467 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22458 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22416 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22550 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22372 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22424 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22387 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22502 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22280 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22138 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22747 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22426 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22373 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22428 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22149 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22346 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22325 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22203 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22783 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22535 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22599 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22547 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22551 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22587 byl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22213 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22485 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22360 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
Uchazeč pod evidenčním číslem 22677 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik (42,12 b)
Obor 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22336 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě (155,16 b)
Uchazeč pod evidenčním číslem 22634 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22421 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22545 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22436 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22541 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22802 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22308 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22540 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22532 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22376 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22227 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22289 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22528 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22733 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22337 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22315 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22732 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22422 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22190 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22531 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22192 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22462 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22398 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22623 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22590 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22438 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22936 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22546 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22687 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě
Uchazeč pod evidenčním číslem 22305 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Logistika v dopravě (46,08 b)
Obor 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22140 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy (164,88 b)
Uchazeč pod evidenčním číslem 22377 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy 
Uchazeč pod evidenčním číslem 22265 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy 
Uchazeč pod evidenčním číslem 22396 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22240 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy 
Uchazeč pod evidenčním číslem 22191 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22350 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22495 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22518 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22386 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22464 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22217 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22461 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22427 byl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01  Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22795 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22159 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22216 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22530 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22643 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22644 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22195 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22549 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22819 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22264 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy
Uchazeč pod evidenčním číslem 22761 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy (78,48 b)
Obor 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22632 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22606 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22762 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22246 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22770 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22595 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22662 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22739 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22690 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22731 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22790 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22584 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22607 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22201 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22730 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22596 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22206 byl/a přijat/a ke studiu oboru 66-42-L/51  Propagace
Uchazeč pod evidenčním číslem 22685 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22247 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22589 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22760 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22562 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22493 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22609 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22529 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22410 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22740 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22633 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22647 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22717 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22694 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22706 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22751 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22698 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22184 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22501 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22650 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22136 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22255 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22283 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22653 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22812 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22412 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22413 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22646 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22487 byl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51  Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22559 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51 Podnikání
Uchazeč pod evidenčním číslem 22610 nebyl/a přijat/a ke studiu oboru 64-41-L/51 Podnikání

 

Související příspěvky