23-43-L/51 Provoz dopravních zařízení

Icon page

Obor v denní formě studia je vyučován v objektu školy Plzeňská 298/217 a, Praha 5 - Motol

Obor v dálkové formě studia je vyučován v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Nástavbový obor provoz dopravních zařízení (RVP Provozní technika) je určen všem, kteří mají zájem rozšířit získané vzdělání ve vybraných tříletých oborech s výučním listem o maturitní zkoušku. Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů. Školní vzdělávací program je zpracován s ohledem na potřeby zřizovatele Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Studium je se školným; 12 000 Kč/šk. rok.

Na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M. Možnost konzultací k didaktickým testům.

 

Učební plán

Kód a název RVP:23-43-L/51 Provozní technika
Název ŠVP:Provoz dopravních zařízení
Délka a forma vzdělávání:2 roky, denní nástavbové studium; 3 roky dálkové studium
Platnost ŠVP od:1. září 2012
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.xx
Český jazyk a literatura34xx7
Cizí jazyk4/44/4xx8
Občanská nauka22xx4
Matematika34xx7
Tělesná výchova2/22/2xx4
Informační a komunikační technologie2/22/2xx4
Ekonomika3-xx3
Management regionální dopravy22xx4
Technická dokumentace2-xx2
Výrobní technologie34xx7
Provozuschopnost dopr. zařízení34xx7
Provoz dopravních prostředků44xx8
Praxe-2/2xx2
Součet celkem3334xx67

Obory dálkové formy mají vyučovací hodiny předmětů rozloženy do tří let studia.

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • úředně ověřená kopie výučního listu, případně stávající školou vyplněná výroční vysvědčení za 1. a 2. ročník a pololeltí 3. ročníku
  • podpis uchazeče
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • MOŽNÁ NÁVAZNOST POUZE Z TĚCHTO OBORŮ
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE