23-51-H/01 Zámečník

Icon page

 

Zámečník není jen ten, kdo pouze opravuje a montuje zámky do dveří. Během tří let Tě naučíme znát různá měřidla a jejich použití, ovládat mechanické i elektrické nářadí (pilka na kov, vrtačka, bruska) sloužící k ručnímu opracování kovů. Nebudou Ti cizí ani obráběcí stroje (vrtačka, soustruh, frézka). Budeš umět strojní zařízení rozebrat, nakreslit, ale i znovu vyrobit. Tento obor je velice žádaným mezi zaměstnavateli a zaručuje ti skvělé pracovní uplatnění.

Bonusy k výuce: možnost svářecího kurzu. V posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy v rámci motivačního programu a absolventský program DPP ti umožní získat až dvouletou pracovní smlouvu na některém ze specializovaných pracovišť. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš v naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,4.

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

 

Učební plán

Kód a název RVP: 2351H/01 Strojní mechanik
Název ŠVP: Zámečník
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2012
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk (Aj) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 - 2
Chemie 1 - - 1
Ekologie 1 - - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1,5 1,5 2 5
Technické kreslení 1 1,5 1,5 4
Technologie 2 2,5 2,5 7
Celkem hodin teoretické výuky 16 15 16 47
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 31 32,5 33,5 97