23-68-H/01 Automechanik

Icon page

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Pokud Ti není cizí vůně benzínu a motorového oleje, učební obor automechanik je pro Tebe správnou volbou. Čekají Tě předměty jako opravárenství a diagnostika, automobily nebo řízení motorových vozidel (B+C). V posledním ročníku budeš mít dokonce možnost najít si vlastní servis nebo praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy.

 

Benefity k výuce

  • řidičský průkaz skupiny B a C

 

Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění v autoservisech nebo v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.

Studium je bez školného.

Na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

 
 
Automechanik.jpg

Učební plán

Kód a název RVP:23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Název ŠVP:Automechanik
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2008
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.
Český jazyk a literatura1,51,525
Cizí jazyk (Aj, Nj)2226
Občanská nauka1113
Fyzika21,5-3,5
Chemie - Ekologie1,5--1,5
Matematika2215
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika--22
Strojnictví1--1
Technické kreslení1--1
Elektrotechnika-213
Automobily1,52,52,56,5
Opravárenství a diagnostika2338
Řízení motorových vozidel--11
Celkem hodin teoretické výuky17,517,517,552,5
Odborný výcvik1517,517,550
Součet celkem32,53535102,5

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE