23-68-H/01 Automechanik

Icon page

Automechanik (Mechanik opravář motorových vozidel)

Pokud Ti není cizí vůně benzínu a motorového oleje, učební obor automechanik je pro Tebe správnou volbou. Čekají Tě předměty jako opravárenství a diagnostika, automobily nebo řízení motorových vozidel (B+C). V posledním ročníku budeš mít dokonce možnost najít si vlastní servis nebo praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy.

Bonusy k výuce: řidičský průkaz skupiny B a C a možnost svářecího kurzu. Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění v autoservisech nebo v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

 

Učební plán

Kód a název RVP: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Název ŠVP: Automechanik
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2008
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk (Aj, Nj) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 1,5 - 3,5
Chemie - Ekologie 1,5 - - 1,5
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1 - - 1
Technické kreslení 1 - - 1
Elektrotechnika - 2 1 3
Automobily 1,5 2,5 2,5 6,5
Opravárenství a diagnostika 2 3 3 8
Řízení motorových vozidel - - 1 1
Celkem hodin teoretické výuky 17,5 17,5 17,5 52,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 32,5 35 35 102,5