26-51-H/01 Elektrikář

Icon page

Význam elektřiny dokládá i tento vtip. Google: „Najdu všechno!“ Wikipedie: „Vím všechno.“ Elektřina: „Ještě jsem tady já …“. U nás Tě naučíme elektřině rozumět, zvládneš instalovat, udržovat a kontrolovat elektrotechnická zařízení, rozvody elektrické energie a elektronické systémy.

Bonusy k výuce: řidičský průkaz skupiny B a zkouška z vyhlášky 50/1978 Sb., §5, která se stává stále častěji jedním z kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů při výběru zaměstnanců. Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář v energetice, v železniční či tramvajové dopravě, např. v Dopravním podniku v rámci absolventského programu. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Podnikání.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

 

Učební plán

Kód a název RVP: 26-51-H/01 Elektrikář
Název ŠVP: Elektrikář
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2008
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 1,5 - 3,5
Chemie 1 - - 1
Ekologie 1 - - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Základy elektrotechniky 3 - - 3
Technická dokumentace 1 - - 1
Materiály a technologie 2 1 1 4
Elektrická měření - 2 - 2
Elektrické stroje a přístroje - 2 - 2
Elektronika a automatizace - - 4 4
Výroba rozvod a užití elektrické energie - 2 2 4
Celkem hodin teoretické výuky 18,5 17 17 52,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 33,5 34,5 34,5 102,5