26-51-H/01 Elektrikář

Icon page

Obor je vyučován v objetku školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Význam elektřiny dokládá i tento vtip. Google: „Najdu všechno!“ Wikipedie: „Vím všechno.“ Elektřina: „Ještě jsem tady já …“. U nás Tě naučíme elektřině rozumět, zvládneš instalovat, udržovat a kontrolovat elektrotechnická zařízení, rozvody elektrické energie a elektronické systémy.

Benefity k výuce

  • řidičský průkaz skupiny B
  • zkouška z vyhlášky 50/1978 Sb., §5 

 

Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář v energetice, v železniční či tramvajové dopravě, např. v Dopravním podniku v rámci absolventského programu. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Podnikání.

Studium je bez školného.

Na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

 
 
Elektrikar-1-of-1-1-.jpg

Učební plán

Kód a název RVP:26-51-H/01 Elektrikář
Název ŠVP:Elektrikář
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2008
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.
Český jazyk a literatura1,51,525
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Fyzika21,5-3,5
Chemie1--1
Ekologie1--1
Matematika2215
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika--22
Základy elektrotechniky3--3
Technická dokumentace1--1
Materiály a technologie2114
Elektrická měření-2-2
Elektrické stroje a přístroje-2-2
Elektronika a automatizace--44
Výroba rozvod a užití elektrické energie-224
Celkem hodin teoretické výuky18,5171752,5
Odborný výcvik1517,517,550
Součet celkem33,534,534,5102,5

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE