26-52-H/01 Elektromechanik pro dopravní prostředky

Icon page

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Svět automobilů, tramvají či vlaků se neobejde bez elektrické energie. V oboru Elektromechanik pro dopravní prostředky se v předmětech jako jsou elektrická měření, elektronika nebo elektrotechnika naučíš pracovat s elektřinou nejenom v dopravních prostředcích. V posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v soukromých servisech. Po získání výučního listu najdeš uplatnění v měřící a regulační technice, zabezpečovací technice, v autoservisech, ve stanicích technických kontrol, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí dopravních prostředků. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Podnikání.

Studium je bez školného.

Na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

 
Elektrotechnik-1-of-1-.jpg

Učební plán

Kód a název RVP:26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Název ŠVP:Elektromechanik pro dopravní prostředky
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2016
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.
Český jazyk a literatura1,51,525
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Fyzika21,5-3,5
Chemie1--1
Ekologie1--1
Matematika2215
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika--22
Technická dokumentace1--1
Materiály a technologie2114
Základy elektrotechniky3--3
Elektronika-123
Elektrická měření-112
Elektrotechnika v dopravě-2,51,54
Elektrické stroje a přístroje-2-2
Aplikovaná elektrotechnika--22
Odborný výcvik1517,517,550
Celkem hodin teoretické výuky1517,517,550
Součet celkem33,53535103,5

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE