26-52-H/01 Elektromechanik pro dopravní prostředky

Icon page

Svět automobilů, tramvají či vlaků se neobejde bez elektrické energie. V oboru Elektromechanik pro dopravní prostředky se v předmětech jako jsou elektrická měření, elektronika nebo elektrotechnika naučíš pracovat s elektřinou nejenom v dopravních prostředcích. V posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v soukromých servisech. Po získání výučního listu najdeš uplatnění v měřící a regulační technice, zabezpečovací technice, v autoservisech, ve stanicích technických kontrol, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí dopravních prostředků. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Podnikání.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

 

Učební plán

Kód a název RVP: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Název ŠVP: Elektromechanik pro dopravní prostředky
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2016
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 1,5 - 3,5
Chemie 1 - - 1
Ekologie 1 - - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Technická dokumentace 1 - - 1
Materiály a technologie 2 1 1 4
Základy elektrotechniky 3 - - 3
Elektronika - 1 2 3
Elektrická měření - 1 1 2
Elektrotechnika v dopravě - 2,5 1,5 4
Elektrické stroje a přístroje - 2 - 2
Aplikovaná elektrotechnika - - 2 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem hodin teoretické výuky 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 33,5 35 35 103,5