37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy

Icon page

Ekonomika městské dopravy (Provoz a ekonomika dopravy)

Dokážeš si představit, co se skrývá za pojmy jako logistika, marketing nebo účetnictví a navíc Tě baví i cizí jazyky? Přesně pro Tebe je určen náš maturitní obor Provoz městské dopravy. Poznáš zákulisí dopravních společností, budeš se orientovat v právním systému i ve světě marketingu. Čekají Tě předměty jako doprava a přeprava, základy práva, účetnictví a logistika, anglický a německý jazyk. Součástí studia je i výuka řízení motorových vozidel (B). Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole především se zaměřením na dopravu a ekonomiku, případně se věnovat podnikatelské činnosti.

Bonusy k výuce: možnost řidičského průkazu skupiny B, práce v reálném prostředí účetního programu POHODA, činnost studentských firem, výuka dvou cizích jazyků AJ a NJ.

Studium je bez školného; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M, profilové předměty: matematika, český jazyk, cizí jazyk. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

Obor je vyučován v objektu  Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol

 

Učební plán

Kód a název RVP: 37-41-M/01 Provoz a ekonomiky dopravy
Název ŠVP: Ekonomika městské dopravy
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2009
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Německý jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 1 - - - 1
Fyzika 2 - - - 2
Chemie 2 - - - 2
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Inf. a komunikač. technologie 2/2 2/2 - - 4
Ekonomika 2 2 2 3 9
Ekonomika dopravy - - - 1 1
Účetnictví - - 3 3 6
Účetnictví na počítači - - - 1/1 1
Obchodní korespondence 2/2 2/2 - - 4
Základy práva - 2 2 - 4
Doprava a přeprava 2 2 2 3 9
Dopravní zeměpis 2 2 - - 4
Městská doprava - 2 2 2 6
Logistika 2 2 2 2 8
Sociální a profesní komunikace - - 2 - 2
Praxe - 3/3 3/3 - 6
Seminář k profilové maturitě - - - 2/2 2
Řízení motorových vozidel - - 1 - 1
Součet celkem 32 34 34 32 132