37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy

Icon page

Obor je vyučován v objektu  Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol

Dokážeš si představit, co se skrývá za pojmy jako logistika, marketing nebo účetnictví a navíc Tě baví i cizí jazyky? Přesně pro Tebe je určen náš maturitní obor Provoz městské dopravy. Poznáš zákulisí dopravních společností, budeš se orientovat v právním systému i ve světě marketingu. Čekají Tě předměty jako doprava a přeprava, základy práva, účetnictví a logistika, anglický a německý jazyk. Součástí studia je i výuka řízení motorových vozidel (B). Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole především se zaměřením na dopravu a ekonomiku, případně se věnovat podnikatelské činnosti.

Benefity k výuce

 • možnost řidičského průkazu skupiny B
 • práce v reálném prostředí účetního programu POHODA
 • činnost studentských firem
 • výuka dvou cizích jazyků AJ a NJ

 

Studium je bez školného.

Na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M, profilové předměty: matematika, český jazyk, cizí jazyk. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.


Učební plán

Kód a název RVP:37-41-M/01 Provoz a ekonomiky dopravy
Název ŠVP:Ekonomika městské dopravy
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní studium v objektu Motol
Platnost ŠVP od:1. září 2009
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Český jazyk a literatura333312
Anglický jazyk3/33/33/33/312
Německý jazyk3/33/33/33/312
Občanská nauka11114
Dějepis1---1
Fyzika2---2
Chemie2---2
Matematika333312
Tělesná výchova2/22/22/22/28
Inf. a komunikač. technologie2/22/2--4
Ekonomika22239
Ekonomika dopravy---11
Účetnictví--336
Účetnictví na počítači---1/11
Obchodní korespondence2/22/2--4
Základy práva-22-4
Doprava a přeprava22239
Dopravní zeměpis22--4
Městská doprava-2226
Logistika22228
Sociální a profesní komunikace--2-2
Praxe-3/33/3-6
Seminář k profilové maturitě---2/22
Řízení motorových vozidel--1-1
Součet celkem32343432132

Přihláška a kritéria pro přijetí

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
 • podpis uchazeče a zákonného zástupce
 • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
 • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
 • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
 • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE