37-41-M/01 Logistika v dopravě

Icon page

Logistika v dopravě (Provoz a ekonomika dopravy)

V současné době rychle vzrůstá význam logistických metod řízení. Toky materiálů a zboží, jejich dočasné skladování, přeprava, manipulace s materiálem a zbožím, balení, a distribuce. Tím vším se současní výrobci zabývají neustále a v posledních letech byl celý tento obsah úspěšně integrován do systémového pojetí logistiky. V ní jde především o toky zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem, ale i uvnitř jednotlivých firem. Logistika vytváří předpoklady a garantuje to, že se materiál nebo zboží dostanou včas na správné místo, v požadovaném množství a odpovídající kvalitě. Studiem tohoto oboru se můžeš stát po absolvování nezbytným článkem logistického centra, dispečinku nebo firmy podnikající v dopravě a přepravě; odborníkem, který se bude ve výše uvedené problematice orientovat a zajistí bezproblémový a ekonomický přesun zboží a materiálů třeba i mezi kontinenty.

Studium je bez školného; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M, profilové předměty: matematika, český jazyk, cizí jazyk. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

 

Učební plán

Kód a název RVP: 37-41-M/01 Provoz a ekonomiky dopravy
Název ŠVP: Logistika v dopravě
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2009
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Německý jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 1 - - - 1
Fyzika 2 - - - 2
Chemie 2 - - - 2
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Inf. a komunikač. technologie 2/2 2/2 - - 4
Ekonomika 2 2 2 3 9
Ekonomika dopravy - - - 1 1
Daňová soustava - - 1/1 2/2 3
Zbožíznalství 1 1 - - 2
Obchodní korespondence 2/2 2/2 - - 4
Základy práva - 2 2 - 4
Doprava a přeprava 2 2 2 3 9
Dopravní zeměpis 2 2 - - 4
Oborová logistika - 1 2 2 5
Logistika 2 2 2 2 8
Sociální a profesní komunikace - - 2 - 2
Obchodní psychologie - - - 2 2
Provozně dopravní praxe - 3/3 3/3 - 6
Seminář k profilové maturitě - - - 2/2 2
Řízení motorových vozidel - - 1 - 1
Součet celkem 33 34 32 32 131