39-41-L/01 Autotronik

Icon page

Autotronik - maturitní obor s výučním listem

Doby, kdy opravit auto zvládl skoro každý, kdo usedl za volant, jsou dávno pryč. Dnešní automobily jsou doslova „nadupané“ elektronikou, jejich údržba či opravy se bez kvalitní diagnostiky zkrátka neobejdou. V našich školních dílnách se naučíš například zacházet s moderní diagnostikou od firmy Bosch, součástí praxí jsou i činnosti z příbuzného oboru automechanik. Ve škole se setkáš například s předměty technologie, motorová vozidla či elektronická příslušenství.

Bonusy k výuce: řidičský průkaz skupiny B a C, svářecí kurz a zkouška z vyhlášky 50/1978 Sb., §5, která se stává stále častěji jedním z kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů při výběru zaměstnanců. Od třetího ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v soukromém servisu. Ve třetím ročníku je možné po složení závěrečné zkoušky získat ještě před maturitou výuční list. Díky absolventského programu Dopravního podniku můžeš být minimálně na dva roky zaměstnán nebo studovat na vysoké škole technického směru.

Studium je bez školného; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9 – 2,2.

 Učební plán

Kód a název RVP: 39-41-L/01 Autotronik (model L+H)
Název ŠVP: Autotronik
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2017
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za 1. - 3. ročník

Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 9 12
1. cizí jazyk - Anglický jazyk 3 3 3 3 9 12
2. cizí jazyk - Německý jazyk 1 1 - - 2 2
Občanská nauka - 1 1 2  2 4
Dějepis 2  - - - 2 2
Fyzika 2 1 - - 3 3
Chemie 1 - - - 1 1
Ekologie - 1 - - 1 1
Matematika 3 3 3 5 9 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 6 8
Informační a komunikační technologie 1 1 1 1 3 4
Ekonomika - - 1 2 1 3
Strojnictví 1 - - - 1 1
Technická dokumentace 1 1 - - 2 2
Technická mechanika 2 - - - 2 2
Základy elektrotechniky 2 - - - 2 2
Elektrická měření - - 1 2 1 3
Elektrická a elektronická příslušenství - 1 2 2 3 5
Motorová vozidla 2 2 2,5 1,5 6,5 8
Technologie 2 3 3 2 8 10
Řízení motorových vozidel - - 2 - 2 2
Celkem hodin teoretické výuky 28 22 24,5 25,5 74,5 102
Odborný výcvik 6 10,5 10,5 7 27 34
Praxe 2 týdny 2 týdny 6 týdnů - (10) (10)
Součet celkem 34 33,5 35 32,5 101,5 135

 

* model L+H, umožňuje žákům po úspěšném ukončení 3. ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a ve 4. ročníku vykonat maturitní zkoušku v oboru Autotronik.