39-41-L/01 Autotronik

Icon page

Obor je vyučován v objektu Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady 

Doby, kdy opravit auto zvládl skoro každý, kdo usedl za volant, jsou dávno pryč. Dnešní automobily jsou doslova „nadupané“ elektronikou, jejich údržba či opravy se bez kvalitní diagnostiky zkrátka neobejdou. V našich školních dílnách se naučíš například zacházet s moderní diagnostikou od firmy Bosch, součástí praxí jsou i činnosti z příbuzného oboru automechanik. Ve škole se setkáš například s předměty technologie, motorová vozidla či elektronická příslušenství.

Model L+H, umožňuje žákům po úspěšném ukončení 3. ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a ve 4. ročníku vykonat maturitní zkoušku v oboru Autotronik.

Studium je bez školného.

Na obor se konají v 1. kole jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9 – 2,2.

 

Benefity k výuce

 • od třetího ročníku praxe v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v soukromém servisu
 • ve třetím ročníku možnost získání výučního listu
 • zapojení do motivačního a absolventského programu Dopravního podniku
 • stipendijní program (až 3 000 Kč za měsíc)
 • řidičský průkaz skupiny B a C
 • vyhláška 50/1978 Sb., §5
 
 
 
 
 
 
 
Autotronik

Učební plán

Kód a název RVP:39-41-L/01 Autotronik (model L+H)
Název ŠVP:Autotronik
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní studium v objektu školy Moravská 3
Platnost ŠVP od:1. září 2017
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za 1. - 3. ročník

Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Český jazyk a literatura3333912
1. cizí jazyk - Anglický jazyk3333912
2. cizí jazyk - Německý jazyk11--22
Občanská nauka-112 24
Dějepis2 ---22
Fyzika21--33
Chemie1---11
Ekologie-1--11
Matematika3335914
Tělesná výchova222268
Informační a komunikační technologie111134
Ekonomika--1213
Strojnictví1---11
Technická dokumentace11--22
Technická mechanika2---22
Základy elektrotechniky2---22
Elektrická měření--1213
Elektrická a elektronická příslušenství-12235
Motorová vozidla222,51,56,58
Technologie2332810
Řízení motorových vozidel--2-22
Celkem hodin teoretické výuky282224,525,574,5102
Odborný výcvik610,510,572734
Praxe2 týdny2 týdny6 týdnů-(10)(10)
Součet celkem3433,53532,5101,5135

Přihláška a kritéria pro přijetí

 • PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:
 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
 • podpis uchazeče a zákonného zástupce
 • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
 • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
 • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
 • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE