66-52-H/01 Aranžér

Icon page

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Láká Tě svět reklamy a propagace? Tříletý obor středního vzdělání Aranžér s výučním listem Ti umožní nahlédnout pod pokličku tvorby propagačních materiálů, naučí Tě aranžovat interiéry prodejen, ukáže Ti, jak připravovat propagační akce, seznámí Tě se základy designu. Samozřejmostí je práce s písmem a základy výstavnictví. Během školního roku se střídá týdenní výuka teorie s týdenní odbornou výukou ve školních dílnách nebo ve smluvních pracovištích firem, které s námi dlouhodobě spolupracují.

Po získání výučního listu můžeš najít uplatnění v oblasti reklamy, výstavnictví, aranžování nebo můžeš pokračovat ve studiu na naší škole. Čeká Tě buď nástavbový obor s maturitou - Propagace, jehož studium je zaměřeno převážně na počítačovou grafiku nebo Podnikání, který je zaměřený ekonomicky a je rovněž zakončen maturitou.

Studium je bez školného.

Na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

Aranzerka-1-of-1-1-.jpg-637x578-227x0

Učební plán

Kód a název RVP:66-52-H / 01 Aranžér
Název ŠVP:Aranžér
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2008
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Fyzika1--1
Chemie1--1
Ekologie-1-1
Matematika1,51,514
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika--22
Základy kreslení a písma2215
Zbožíznalství1113
Propagace a služby3227
Počítačová grafika-112
Dějiny umění1--1
Celkem hodin teoretické výuky17,515,51548
Odborný výcvik1517,517,550
Součet celkem32,53332,598

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE