66-52-H/01 Aranžér

Icon page

Láká Tě svět reklamy a propagace? Tříletý obor středního vzdělání Aranžér s výučním listem Ti umožní nahlédnout pod pokličku tvorby propagačních materiálů, naučí Tě aranžovat interiéry prodejen, ukáže Ti, jak připravovat propagační akce, seznámí Tě se základy designu. Samozřejmostí je práce s písmem a základy výstavnictví. Během školního roku se střídá týdenní výuka teorie s týdenní odbornou výukou ve školních dílnách nebo ve smluvních pracovištích firem, které s námi dlouhodobě spolupracují.

Po získání výučního listu můžeš najít uplatnění v oblasti reklamy, výstavnictví, aranžování nebo můžeš pokračovat ve studiu na naší škole. Čeká Tě buď nástavbový obor s maturitou - Propagace, jehož studium je zaměřeno převážně na počítačovou grafiku nebo Podnikání, který je zaměřený ekonomicky a je rovněž zakončen maturitou.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

 

Učební plán

Kód a název RVP: 66-52-H / 01 Aranžér
Název ŠVP: Aranžér
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2008
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 - - 1
Chemie 1 - - 1
Ekologie - 1 - 1
Matematika 1,5 1,5 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Základy kreslení a písma 2 2 1 5
Zbožíznalství 1 1 1 3
Propagace a služby 3 2 2 7
Počítačová grafika - 1 1 2
Dějiny umění 1 - - 1
Celkem hodin teoretické výuky 17,5 15,5 15 48
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 32,5 33 32,5 98