Absolventský program Dopravního podniku pro rok 2018

SPŠD Praha icon

Aktuální informace pro absolventy vybraných oborů naší školy!

Jste žáky posledního ročníku některého z níže uvedených oborů? Seznamte se s možnostmi, jak se uplatnit a rozvíjet v oboru, který brzy úspěšně zakončíte maturitou nebou závěrečnou zkouškou.

Absolventský program

program DPP pro úspěšné absolventy oborů:

 • Autotronik
 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik
 • Strojní mechanik (zámečník)

Uchazeč o zařazení do tohoto programu by měl splňovat tyto podmínky:

 • nulová neomluvená absence v posledním ročníku studia
 • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci posledního ročníku)
 • ukončení studia v řádném termínu ZZ nebo MZ
 • doporučení školy, odborného výcviku, případně pracoviště DP, kde žák absolvoval OV
 • praxe v DP v posledním ročníku studia není podmínkou
 • v případě nesplnění požadavků je možné se přihlásit, následně bude přihláška žáka posuzována individuálně a konečné rozhodnutí o zařazení do programu přísluší personálnímu řediteli DP

Uchazeč, který splní stanovená kritéria, je zařazen na pracoviště DP, kde je vytvořeno tzv. Absolventské místo, je s ním uzavřena zaměstnanecká smlouva se všemi benefity, které vyplývají z kolektivní smlouvy DP (příspěvek na dovolenou, jízdné, stravenky apod.). Smlouva je uzavřena na dobu určitou s dvouletou lhůtou. Pokud se uvolní na daném pracovišti místo (např. za zaměstnance, který odchází do starobního důchodu) a pokud se absolvent osvědčí, může být zařazen na pracovní místo se smlouvou na dobu neurčitou.

Přihláška do ABP_pro žáky_2018

 

Mgr. Michaela Franková, frankova@sps-dopravni.cz, 604 459 207

Mgr. Olga Kopřivová, koprivovaolga@sps-dopravni.cz, 242 481 933