AKTUÁLNÍ ZE DNE 16.3.2020 O PROVOZU ŠKOLY

SPŠD Praha icon

Pracovní režim zaměstnanců školy byl dne 16. 3.2020 ředitelem školy upraven takto: 

Pondělí 8:30 - 12:30 

Středa 8:30 - 12:30

Pro styk s veřejností je vymezen čas od 9-12 h, také pouze v těchto dnech.

Opatření je nařízeno v souladu s rozhodnutím Vlády ČR o omezení pohybu, platí do 24. 3. do 6.00 h.