Autoškola DP

SPŠD Praha icon

 Opět je umožněna výuka v autoškolách. Vzhledem k situaci počítejte s tím, že většina vašich jízd bude uskutečněna v červnu, některé pravděpodobně i o prázdninách. Instruktoři by vás měli postupně kontaktovat. Pokud kapacita a hygienická opatření dovolí, je možné, že část jízd bude možné realizovat již v květnu.

Absolvování autoškoly není podmínkou složení závěrečných zkoušek. S dotazy se můžete obracet na paní Poláčkovou, e-mail: polackova@sps-dopravni.cz, telefon: 723 372 880.