Dny otevřených dveří

SPŠD Praha icon

Dny otevřených dveří ve škole a v dílnách odborného výcviku

Podívejte se do našich škol v termínech dnů otevřených dveří. Seznámíme vás nejen s prostředím školy, ale podáme vám kompletní informace k průběhu přijímacího řízení, k benefitům, které mohou naši žáci čerpat, k jednotlivých studijním programům s maturitou nebo s výučním listem. Rádi uvítáme také dospělé uchazeče o studium různých forem (dálkové studium s maturitou nebo s výučním listem, zkrácené studium, profesní kvalifikace). #studujspsd #pracujvdpp

 

Podle zvoleného studijního oboru navštivte budovu školy, kde se obor vyučuje. 

Motol: Logistika v dopravě - Ekonomika městské dopravy - Informační technologie - Informační a zabezpečovací systémy - Podnikání v denní formě 

Moravská: Autotronik - Automechanik - Autolakýrník - Autoelektrikář - Karosář - Strojní mechanik (Zámečník) - Elektrikář - Elektromechanik pro dopravní prostředky - Aranžér - Podnikání v dálkové formě - Automechanik, Elektrikář ve zkráceném studiu 

Termíny DOD v budově školy Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol a v budově školy Moravská 3, Praha 3 - Vinohrady:

08. 11. 2018 (čtvrtek) obě školy + dílny odborného výcviku v Košířích
01. 12. 2018 (sobota) obě školy + zkoušky nanečisto - didaktické testy s výkladem
10. 01. 2019 (čtvrtek) obě školy + dílny odborného výcviku v Košířích
26. 01. 2019 (sobota) obě školy + zkoušky nanečisto - didaktické testy s výkladem
07. 02. 2019 (čtvrtek) obě školy + dílny odborného výcviku v Košířích

Všední den vždy od 15.30 do 17.30 hod., soboty od 9.00 do 12.00 hod.

 

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR). Znalost českého jazyka bude ověřena ústním pohovorem.
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. (V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí. Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo poštou.

Přihlášky jsou přijímány osobně nebo poštou na adrese sídla školy Plzeňská 298/217, Praha 5 - Motol nebo v budově výuky těchto oborů Moravská 3, Praha 2 - Vinorady, studijní oddělení (724 895 040, koprivovaolga@sps-dopravni.cz; kolmanova@sps-dopravni.cz).