Dálková zkrácená forma studia (1,5 roku) oboru 26-51-H/01 Elektrikář

Icon page

Obor je vyučován v objektu Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ. Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem! Výjimku lze udělit na základě písemné žádosti panu řediteli, který ho vyzve k prokázání  znalosti z předloženého vzdělání zkouškou.

Výuka probíhá jedenkrát týdně, obvykle v pondělí nebo v úterý, od 13:15 do 20:00.

Celkem absolvuje studující 320 hodin výuky pouze odborných předmětů, z toho 120 hodin činí odborný výcvik. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek a získání výučního listu je v ceně kurz vyhlášky 50/1978 Sb. s následnou zkouškou z §5.

Školné je stanoveno na 15 000 Kč za celé studium.

Informace o studiu oborů SPŠD, a.s.: Martina Kolmanová, Dominika Kolmanová
T1: 242 481 944
T2: 724 895 040
E1: kolmanovadominika(na)sps-dopravni(tecka)cz
E2: kolmanova(na)sps-dopravni(tecka)cz

   

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti zvoleného oboru
  • úředně ověřená kopie výučního listu, případně vyššího dosaženého vzdělání
  • podpis uchazeče
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE