Dálkové studium pro uchazeče se základním vzděláním

SPŠD Praha icon

Obor Automechanik v dálkové formě je určený uchazečům se základním vzděláním 18+.

Studiem tohoto oboru je možné získat výuční list při zaměstnání. Jedná se o obor se školným, které je stanoveno na 15000 Kč/šk. rok.

Přihláška (ke stažení str. 1 zde, str. 2 zde), povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze ZŠ a potvrzení lékaře, viz Informace o studiu.

Přijímací zkoušky se nekonají, jedná se o dálkové studium při zaměstnání.

V případě, že již máte vystudovaný jakýkoli obor středního vzdělání (s výučním listem, s maturitou) nabo VŠ a chcete si rozšířit stávající kvalifikaci, je pro vás určeno např. zkrácené studium v oboru Elektrikář a Automechanik nebo zkoušky profesní kvalifikace Autolakýrník přípravář a Autolakýrník - finální povrchová úprava.

Přihlášky a bližší informace poskytuje studijní oddělení Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, 724 895 040, 242 481 933 nebo 934, info(na)sps-dopravni(tecka)cz.