Střední průmyslová škola dopravní, a.s. se pravidelně účastní projektů programu Erasmus+, dříve Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci. Naším stálým partnerem je drážďanský dopravní podnik, žáci školy také absolvovali stáže ve Finsku a Lotyšsku. Do projektů se rovněž zapojili učitelé cizích jazyků.

partner-erasmuslogo1

Projekt získal finanční podporu od Evropské unie.

Projekty

2004 - Projekt Propojení výukových systémů CZ/04/A/EX-134296 – Předmětem projektu byla výměna zkušeností učitelů odborných předmětů, stáž se konala ve vzdělávacím středisku DVB AG v Drážďanech.

2007 - Projekt Městská doprava ve velkých městech EU - srovnání dopravních oborů vzdělávání v praxi CZ/07/LLP-LdV/IVT/134003 – Skupiny žáků maturitních oborů autotronik a ekonomika dopravy vykonávaly povinnou praxi v DVB AG Dresden.

2010 - Projekt Rozšíření dovedností žáků v odborném výcviku v návaznosti na městskou hromadnou dopravu v EU CZ/10/LLP-LdV/IVT/134065 – Skupiny žáků dvou oborů vzdělání s výučním listem (automechanik, elektromechanik pro dopravní prostředky) absolvovaly stáže v DVB AG Dresden - prezentace projektu.

2012 - Projekt Znalosti, zkušenosti, úspěch – stáže žáků Střední průmyslové školy dopravní, a.s. ve Finsku CZ/12/LLP-LdV/IVT/134143 – Tři skupiny žáků maturitních oborů i oborů s výučním listem (autotronik, informační technologie a automechanik) se účastnily praktické výuky ve Finsku a Lotyšsku.

krátké video o stáži ve Finsku - bude doplněno

2013  - Projekt Odborný výcvik žáků v městských dopravních podnicích zemí EU – CZ/13/LLP-LdV/IVT/134172 – Projekt byl zaměřen na propojení odborného výcviku a reálného pracovního prostředí v rámci Evropské unie. Účastníky projektu byli žáci oborů automechanik a autotronik.

2014 - Projekt Moderní přístupy ve výuce cizích jazyků na Střední průmyslové škole dopravní, a.s. - 2014-1-CZ01-KA101-001005 – Projekt byl zaměřený na moderní metodologií, využití informačních technologií ve výuce a práci s problémovými žáky a žáky s poruchami učení. Celkem 7 vyučujících se účastnilo kurzů ve Velké Británii, Irsku a Německu. Výsledkem projektu je i metodologická příručka, která obsahuje soubor konkrétních aktivit.

2015 - Dvouletý projekt Za zkušenostmi k sousedům - Stáže žáků a učitelů Střední průmyslové školy dopravní, a.s. v dopravních podnicích EU - 2015-1-CZ01-KA102-013379 – umožnil celkem 16 žákům a 15 učitelům a členům vedení školy absolvovat stáže v DVB AG Dresden. Projekt byl zaměřen především na získávání zkušeností v reálném zahraničním pracovním prostředí a seznámení se s novými technologickými postupy a inovacemi. Zároveň ověřoval použití systému ECVEt v mezinárodním kontextu. Jak takové žákovské stáže probíhají, se můžete dozvědět na dopravkavdrazdanech.pise.cz a dopravkavdrazdanech.blogspot.cz.

2017 - Pokračujeme v projektu LILAC