Informace pro žáky - objekt Moravská

SPŠD Praha icon

 Informace pro žáky - objekt Moravská

 

Na základě nařízení vlády pokračuje zákaz vstupu žáků do škol. Od 11. 5. budou mít možnost žáci, kteří skládají v letošním roce maturitní nebo závěrečnou zkoušku,  docházet na konzultace do školy i na OV. Jejich rozpis bude zveřejněn nejpozději 30. 4. na webu školy i na Nástěnce v Bakalářích. Bude nutné dodržovat doporučená hygienická opatření.

Ostatní ročníky do školy v květnu docházet nesmí. Pokračují v distanční výuce a pracují podle pokynů jednotlivých vyučujících. Pokud bude epidemiologická situace dobrá, není vyloučeno, že se možnost konzultací rozšíří i na nižší ročníky v červnu (http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi).

 

Hodnocení za druhé pololetí se bude řídit pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a bude zohledňovat:

    • podklady pro hodnocení získaných v době, kdy probíhala prezenční výuka (tj. únor a počátek března),
    • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 
    • podpůrně lze přihlédnout také k hodnocení z 1. pololetí.