Informace pro žáky - objekt Motol

SPŠD Praha icon

 Informace pro žáky – objekt Motol

 

Na základě nařízení vlády pokračuje zákaz vstupu žáků do škol.

Od 11. 5. 2020 budou mít možnost žáci, kteří skládají v letošním roce maturitní nebo závěrečnou zkoušku,  docházet na konzultace do školy i na OV. Rozpis konzultací bude zveřejněn týden před uvedeným termínem na webu školy i na Nástěnce v Bakalářích. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat předepsaná hygienická opatření.

Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce. Pokud bude epidemiologická situace dobrá, není vyloučena  možnost rozšíření konzultací i na nižší ročníky v červnu (http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi).

INFORMACE