Job-shadowing českého systému odborného vzdělávání a výcviku.

SPŠD Praha icon

 

Job-shadowing českého systému odborného vzdělávání a výcviku.

Článek Xarxa FP: https://www.xarxafp.org/job-shadowing-czech-vocational-education-training/

 

PŘEKLAD:

Mezi 21. a 25. říjnem se delegace 8 učitelů, ředitelů a zahraničních koordinačních pracovníků z Barcelony účastnila týdenní studijní návštěvy v Praze, kde studovala o český systém odborného vzdělávání a přípravy v rámci projektu mobility zaměstnanců programu Erasmus+ organizováno společností Fundació BCN Formació Professional a asociací Xarxa FP.

Město Praha uspořádalo vynikající program aktivit a návštěv, které zahrnovaly celodenní individuální pracovní návštěvu školského zařízení (tzv. job-shadowing) V tomto smyslu byli účastníci umístěni do následujících škol podle svého oboru znalostí:

  • Pedevropska, VOŠ a SŠ pedagogiky, sociální věci a všeobecné vzdělávání;
  • VOŠ, SOŠ, elektrotechniky, multimédia a informatiky Novovysočanská
  • COPTH, technické a ekonomické výcvikové centrum;
  • Gymnázium na Zatlance, všeobecné vzdělání;
  • SOU Za Černým Mostem - gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu;
  • SZS Ruska, střední lékařská škola;
  • SPŠS Betlémská

Studijní návštěva rovněž zahrnovala setkání s Hospodářskou Komorou hl. m. Prahy, kde se delegáti dozvěděli o její úloze a projektech v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. V tomto smyslu bylo navštíveno několik projektů, kde Hospodářská Komora spolupracuje s hlavním městem s cílem propagace nabídky odborného vzdělávání pro žáky základních škol. Projekt Top kemp například organizuje workshopy v malých a středních podnicích, které motivují mladé studenty k volbě kurzů odborného vzdělávání a zároveň poskytují malým společnostem kvalifikované pracovníky, které potřebují.

Dále účastníci navštívili společnost SPS DOPRAVNI, Pražská odborná škola, vlastněnou Dopravním podnikem hl.m. Prahy, která nabízí určitý druh duálního systému výuky pro studenty a budoucí zaměstnance.

SOŠ Jarov byla také navštívena, která jako jedna z největších odborných škol v Praze je nejaktivnější v programu Erasmus + a příkladně spolupracuje s odbornými cechy.

Navíc účastníci měli tu čest být uvítáni panem Vítem Šimralem, členem rady hl. m. Prahy pro oblast školství.

 

 

 

Mgr. Bc. Filip Kuchař

vedoucí oddělení koncepce a projektů

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení koncepce a projektů

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 005 269, +420 739 044 375

filip.kuchar@praha.eu

www.praha.eu