Odborníci z praxe ve výuce

SPŠD Praha icon

Odborné přednášky v Dopravním podniku hl. města Prahy, a.s.

V rámci spolupráce se zřizovatelem školy Dopravním podnikem, byla realizována odborná přednáška, které se zúčastnili žáci druhých a třetích ročníků oborů Logistika v dopravě a Ekonomika městské dopravy.
V průběhu celého dopoledne se žáci seznámili s problematikou dopravních informací, mimořádných událostí a systémy Audis a Doris, které znají z teoretické výuky. 
Přednášky vedli ve školících prostorách DPP ti nepovolanější. Ing. Radek Holubík - Oddělení dopravních informací DPP, Mgr. Robert Domašínský - Řízení a kontrola provozu DPP, Ing. Jiří Sedláček - Řízení a zabezpečení provozu DPP a Michal Nohejl - Řízení provozu DPP.
Následně ve škole v hodinách praxe žáci skládali online test z vybraných témat. Při úspěšném složení získali certifikát o absolvování školení na pracovišti DPP, který mohou založit do svého portfolia odborných dovedností, získaných nad rámec výuky na různých kurzech, exkurzích a seminářích, týkajících se dalšího profesního vzdělávání ve zvoleném studijním oboru.

www.dpp.cz

 

Odborná přednáška ve společnosti Hyundai

Ve spolupráci se společností Hyundai proběhla ve firemním sídle  v rámci výuky přednáška s finančním ředitelem výše uvedené společnosti panem Pavlem Tomáškem.
Pan Tomášek studentům druhého a třetího ročníku oboru Ekonomika městské dopravy prezentoval informace ohledně způsobu finančního řízení společnosti, které objasnil na způsobu sledování cash - flow, realizaci finanční analýzy v návaznosti na řízení a plánování společnosti. Studenti měli možnost vidět reálně, že ekonomika je nedílnou součástí fungování firmy. Na závěr exkurze obdrželi všichni přítomní nejen odborné materiály, ale i malou pozorost od  firmy, která se věnuje automobilovému průmyslu.

www.hyundai.cz

 

Odborník z praxe ve výuce - mobilní aplikace Adam

Díky fianančním zdrojům získaným v rámci projektu Šablony I. jsme mohli uskutečnit 12 hodin, vedených odborníky z praxe. Ve škole proběhly 3 workshopy, zaměřené na mobilní aplikace. Žáci oborů Informační technologie a Ekonomika městské dopravy měli možnost pod vedením pani Ing. Kateřiny Stavárkové z firmy Anywhere nejprve nahlédnout do šablon připravených pro mobilní aplikace z různých oborů. Poté každý vytvořil svou vlastní aplikaci a s odborníky ji jednotlivě rozebrali a ohodotili jak po obsahové stránce, tak po grafické stránce. I zde získali studenti certifikáty, kterými mohou doložit dovednost získanou nad rámec běžné výuky. Řada našich studentů v květnových dnech ve firmě Anywhere na tyto přenášky navazuje na odborné praxi, kde mají možnost poznat reálný život ve firmě, firemní psotupy a procesy, jsou seznámeni s novými technologiemi a věnují se jim odborníci z oboru. Firma nabídla a zrealizovala také stáž pro jednoho z našich pedagogů, který se se žáky v rámci praxí věnuje správě školní mobilní aplikace. Ta je volně ke stažení na obchod play s názvem spsd a můžete zde sledovat novinky ze světa dopravy v projektu Vozovna 3 nebo  získat rychlé informace k rozvrhům, kontaktům a novinkám ze školy.

www.anywhere.cz

 

 

 • 1
  1
 • 5
  5
 • 32293595-2015405548725995-7214197906427871232-n
  32293595-2015405548725995-7214197906427871232-n
 • 32579826-2015405525392664-6181635704875909120-n
  32579826-2015405525392664-6181635704875909120-n
 • Vysledky-testu-na-web
  Vysledky-testu-na-web
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4