Popularizace vědy a technických oborů na SPŠD a.s.

SPŠD Praha icon

84-21-EU
Evropský sociální fond a Praha & EU: Investujeme do vaší buducnosti

Cílem projektu je inovace vzdělávacího programu prostřednictvím realizace mezipředmětového projektu, který má dvě dílčí části. První dílčí část, jež bude realizována v budově Střední průmyslové školy dopravní a.s. (SPŠD a.s.) - objekt Motol, je zaměřena na vznik laboratoře, která žákům umožní realizaci programu pro zabezpečení budovy školy a motorových vozidel (elektromobilu).

Druhá dílčí část, jež bude realizována v budově téže školy - objekt Moravská, je zaměřena na vznik laboratoře, která žákům umožní teoretickou přípravu na realizaci elektromobilu a následně sestavení samotného elektromobilu a jeho testování. Obě dílčí části jsou pak propojeny prostřednictvím oblasti zabezpečení, která bude realizována jak pro objekt Motol, tak pro vzniklý elektromobil.

Realizace projektu je určena pro především pro žáky obou objektů SPŠD, a.s., kteří s myšlenkami oslovili své pedagogy a společně připravili základní cíle projektu. Současně projekt přispěje

k mezipředmětové provázanosti oborů a jejich vzájemné spolupráci.