PŘIHLÁŠKY JE TŘEBA ODEVZDAT NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - BUDOVA MORAVSKÁ - VINOHRADY!!!

SPŠD Praha icon

 

PROSÍME O OSOBNÍ DORUČENÍ ČI ZASLÁNÍ POŠTOU VŠECH PŘIHLÁŠEK

(ČTYŘLETÉ OBORY I TŘÍLETÉ OBORY)  

NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

BUDOVA ŠKOLY MORAVSKÁ - VINOHRADY

DO 1. BŘEZNA 2020