Přijímací řízení - Aktuální informace pro 3. leté a 4. leté obory ze dne 9. 4.2020

SPŠD Praha icon

Přijímací řízení aktuální informace pro 3. leté obory

Přijímací řízení aktuální informace pro 4. leté obory

Informace k přijímacímu řízení pro obory Střední průmyslové školy dopravní, a.s. ve školním roce 2020/2021

Podle Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

jsou písemné přijímací zkoušky v těchto termínech:

  • Bude stanoven pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky. 
  • Uchazeč se dostaví do školy, kterou má uvedenou na 1. místě přihlášky. 

Výsledky testů obdrží obě dvě školy a stanoví vyjádření. Uchazeč si poté zvolí jednu školu, kam odevzdá zápisový lístek.