Zadejte hledané slovo

ZZ Objekt Moravská

Závěrečné zkoušky pro obory vyučované v objektu Moravská

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Ing. Věru Nejedlou (nejedla@sps-dopravni.cz) nebo vedoucí úseku teoretické výuky Mgr. Vlastu Vondrákovou (vondrakova@sps-dopravni.cz).​

Na opravný a náhradní termín zkoušky je žák povinen se přihlásit minimálně měsíc před konáním zkoušky na sekretariátu školy, případně zaslat přihlášku řediteli školy, a to do 6. 8. 2021 pro zářijový termín. V době letních prázdnin lze zaslat vyplněnou přihlášku i elektronicky na vondrakova@sps-dopravni.cz. Do předmětu e-mailu uveďte ZZ a obor.

zkouška