Zadejte hledané slovo

23-68-H/01 Automechanik

Automechanik obor

23-68-H/01 Automechanik

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

Studium je bez školného.

Dosažené vzdělání:
střední s výučním listem

Délka studia:

3 roky

Počet přijímaných žáků:

45

Učební obor automechaniků se oficiálně označuje Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01.

Povolání automechanika bývalo snem mnoha kluků. Díky bleskově rozvíjejícímu se motorismu nároky na odbornost a vzdělání automechaniků výrazně rostou. Dnešní doba staví před automechanika nepřeberné množství situací, kdy se musí poprat se spoustou elektrické a elektronické výbavy vozidla, která se musí měnit a nastavovat podle továrních hodnot. Amatérské opravy rychlý technologický pokrok u moderních vozidel „nabušených“ elektronikou již zcela znemožňuje, a tak se automechanici ani dnes nemusí o svou budoucnost bát.

Součástí výuky je i získání řidičského oprávnění skupiny B a C za zvýhodněných podmínek.

1. Proč studovat obor právě v SPŠD?

 • Výuka oboru Automechanik v SPŠD je vzhledem k potřebám Dopravního podniku vedle znalosti osobních vozidel rozšířena i o autobusovou techniku, což zvyšuje kvalifikaci našich absolventů.
 • Škola vlastní moderní výukové komponenty od základů elektroniky a elektrotechniky až k elektronickým systémům vozidel, na kterých se žáci učí pracovat.
 • Aby byla zajištěna aktuální provázanost mezi teorií a praxí, jsou učitelé SPŠD pravidelně školeni ve školicím středisku DPP a svoje nově nabyté poznatky promítají do teoretické i praktické výuky žáků.
 • Součástí vzdělávání automechaniků je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C, kterou žáci SPŠD absolvují v autoškole DPP.
 • Ti nejlepší si mohou za zvýhodněných podmínek udělat i svářečský kurz
 • Pokud je žák studijní typ a rád by získal maturitu, může pokračovat v nástavbovém studiu, a to v denní nebo i dálkové formě
 • Automobiloví nadšenci mohou navštěvovat školní automobilový kroužek, který se pravidelně schází každý týden
 • Obor Automechanik patří mezi obory, které Dopravní podnik podporuje svými náborovými programy. Pokud se žák v posledním ročníku studia rozhodne absolvovat odborný výcvik na pracovištích DPP a zařadí se do tzv. Motivačního programu, získává od školy na začátku a konci školního roku poukázku v hodnotě 1000 Kč. Od zřizovatele navíc i řadu dalších výhod v podobě zajímavých exkurzí do zázemí odborných pracovišť DPP. Po dosažení plnoletosti pak mají žáci možnost přihlásit se i do Stipendijního programu a za určitých podmínek získat pravidelné měsíční stipendium až ve výši 4500 Kč měsíčně a k tomu příspěvek na dopravu až do výše 4x čtvrtletní časové jízdenky (Lítačky). Podaří-li se účastníkovi závěrečnou zkoušku či maturitu složit na první pokus, dostává další motivační příspěvek ve výši 5 tisíc Kč! A to už stojí za zvážení!
 • Obor Automechanik škola nabízí celkem ve třech formách studia – v denní (pro absolventy ZŠ), v dálkové (pro pracující uchazeče se základním vzděláním) a v dálkové zkrácené formě – 1,5 roku (studium je určeno pro ty, kteří již mají výuční list, maturitu či vysokoškolský diplom a potřebují se při práci vyučit v oboru automechanik).

2. Co všechno se budoucí automechanici během studia v SPŠD, a.s. naučí?

Provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel, nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorů a jejich příslušenství. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a seznámí se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Učí se ovládat měřící a diagnostické přístroje a rozumět přístrojům pro kontrolu emisí vznětových i zážehových motorů i pro měření elektrických veličin. Osvojují si i praktické činnosti pneuservisu s „vyvažovačkou a zouvačkou“ a měřením geometrie, které jsou při dnešních stavech silnic naprosto nezbytným vybavením každé autodílny.

3. V čem se liší práce automechanika včera a dnes?

Dříve se jednalo o opravárenskou činnost převážně mechanických částí vozidla. Elektroinstalace se týkala pouze soustav pro spouštění motoru, dobíjení, osvětlení, stěračů a ventilátorů topení. Konstrukce aut se ale radikálně změnila. Krom mechanické obsahují dnes i podstatnou elektronickou část. Moderní elektronika zajišťuje nejen chod vozidla, ale má velký význam i pro bezpečnostní systém vozidla a významnou měrou se podílí i na komfortních systémech vozidla – sledování jízdních pruhů, mrtvého úhlu, adaptabilním tempomatu aj.

4. Kde všude najde automechanik uplatnění?

V dílnách velkých dopravních firem, jako je např. DPP, v autoservisech, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. Může se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel, či jako řidič nákladních vozidel.

5. Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Pro vzdělávání v tomto oboru je třeba jistá manuální zručnost, doporučený průměr do 2.2 a základní znalosti z fyziky. Přijímací zkouška na obor se nekoná.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
 • podpis uchazeče a zákonného zástupce
 • úředně ověřená kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
 • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
 • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)