Zadejte hledané slovo

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MATURITNÍCH OBORŮ 2023/2024 – NÁHRADNÍ TERMÍN

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů – náhradní termín JPZ

Zápisový lístek podepsaný uchazečem i zákonným zástupcem je možné odevzdat  osobně od 7:30 do 15:30 na studijním oddělení v budově školy Moravská 3, Praha 2 a v budově školy Motol, Plzeňská 298/217a, Praha 5 nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol do 10 pracovních dnů!

V případě, že přijatý uchazeč svůj zájem o studium ve Střední průmyslové škole dopravní, a.s. nepotvrdí do 10 pracovních dnů, pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti a na takto uvolněné místo může být přijat další uchazeč v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona).

Veškeré informace k přijímacímu řízení nyní poskytujeme pouze na e-mailu studijnioddeleni@sps-dopravni.cz.