Programy Dopravního podniku pro žáky školy

SPŠD Praha icon

Aktuální informace pro žáky a absolventy vybraných oborů naší školy!

 • Seznamte se s podmínkami Motivačního, absolventského a stipendijního programu.
 • Seznamte se s možnostmi, jak se uplatnit a rozvíjet v oboru, který brzy úspěšně zakončíte maturitou nebou závěrečnou zkouškou.

Absolventský program - program DPP pro úspěšné absolventy oborů:

 • Autotronik
 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik
 • Strojní mechanik (zámečník)

Uchazeč o zařazení do tohoto programu by měl splňovat tyto podmínky:

 • nulová neomluvená absence v posledním ročníku studia
 • ukončení klasifikace v řádných termínech (nesmí být nedostatečná nebo neklasifikace v pololetí a na konci posledního ročníku)
 • ukončení studia v řádném termínu ZZ nebo MZ
 • doporučení školy, odborného výcviku, případně pracoviště DP, kde žák absolvoval OV
 • praxe v DP v posledním ročníku studia není podmínkou
 • v případě nesplnění požadavků je možné se přihlásit, následně bude přihláška žáka posuzována individuálně a konečné rozhodnutí o zařazení do programu přísluší personálnímu řediteli DP

Uchazeč, který splní stanovená kritéria, je zařazen na pracoviště DP, kde je vytvořeno tzv. Absolventské místo, je s ním uzavřena zaměstnanecká smlouva se všemi benefity, které vyplývají z kolektivní smlouvy DP (příspěvek na dovolenou, jízdné, stravenky apod.). Smlouva je uzavřena na dobu určitou s dvouletou lhůtou. Pokud se uvolní na daném pracovišti místo (např. za zaměstnance, který odchází do starobního důchodu) a pokud se absolvent osvědčí, může být zařazen na pracovní místo se smlouvou na dobu neurčitou.

Přihláška do ABP_pro žáky_2018

 

Stipendijní program DPP

Stipendijní program DPP je určen pro žáky, kteří se zajímají o dopravu a po ukončení studia chtějí nastoupit do DPP. Žáci, kteří budou do Stipendijního programu DPP zařazeni, se musí zavázat k nástupu do DPP po úspěšném ukončení studia a setrvání v pracovním poměru po dobu minimálně 3 roky. DPP bude těmto žákům každý měsíc vyplácet stipendium, pokud studují podporovaný obor, dosáhli 18 let a jsou v posledním ročníku svého studia.

Seznam podporovaných oborů

Tříleté učební obory (stipendium ve 3. ročníku)

 • Automechanik
 • Autolakýrník
 • Elektrikář
 • Elektromechanik
 • Karosář
 • Strojírenské zaměření – Strojní mechanik (zámečník), Strojírenské práce, Mechanik strojů

Čtyřleté maturitní obory (stipendium ve 4. ročníku)

 • Autotronik
 • Mechanik elektrotechnik (Informační a zabezpečovací systémy)

Výše uvedené obory musí žáci studovat v denní formě vzdělávání (tj. stipendium není určeno pro studium dálkovou formu vzdělávání).

Nabízíme

 • Stipendium ve výši 3.000 Kč měsíčně
  • po dobu maximálně 10 měsíců ve školním roce 2018/2019
  • za předpokladu splnění níže uvedených základních podmínek a kritérií pro poskytnutí stipendia
 • Po úspěšném ukončení studia perspektivu pracovního uplatnění
  • Pracovní zařazení odpovídající kvalifikaci (manuální profese)
  • Příklady manuálních profesí - např. automechanik, elektromechanik, provozní zámečník, provozní elektrikář, karosář, lakýrník, zabezpečovací a sdělovací obvodář
 • Po nástupu do DPP zajištěnou mzdu a zaměstnanecké benefity dle Kolektivní smlouvy
  • např. zaměstnanecké jízdné, 5 týdnů dovolené, zdravotní volno, stravenky, příspěvek na kulturu / sport / zdraví (FlexiPassy), penzijní připojištění, možnost dotovaného ubytování pro mimopražské a mnoho dalších výhod

Základní podmínky Stipendijního programu

 • Úspěšné ukončení studia, tj. získání výučního listu nebo maturity
 • Nástup do DPP a setrvání v pracovním poměru u DPP minimálně 3 roky

 

Kontakt škola Motol: info(na)sps-dopravni(tecka)cz

Kontakt škola Moravská: Mgr. Olga Kopřivová, koprivovaolga(na)sps-dopravni(tecka)cz, 242 481 933