Projekt "Cesta za řemeslem"

SPŠD Praha icon

Projekt "Cesta za řemeslem"

 V sobotu 11.11.2017 jsme ve škole přivítali první účstníky projektu "Cesta za řemeslem", který se rozjíždí pod hlavičkou Hospodářské komory Praha 1. V několika školách v Praze si mohou zájemci o tyto zážitkové kroužky vyzkoušet, co které řemeslo obnáší, pracovat s různými nástroji, přípravky a materiály, které běžně doma nemají. V kroužku Aranžér si mohli dnes děti se svými rodiči vyrobit dekoraci z přírodnin, pracovalo se s lepidly, tavnou pistolí, bylo nutné rozmyslet kompozici výrobku a už jsme se malinko připravili i na Vánoce. Každý odcházel s několika výrobky a spokojený. 

Další kroužky, které pro vás a vaše děti, příbuzné, kamarády nebo přátelé máme připraveny, představí obory Elektrikář/Elektromechanik a Autolakýrník/Malíř-lakýrník. Pokud Vás zajímá, co se pod těmito názvy skrývá prakticky, přihlašte se prostřednictvím webových stránek projektu Cesta za řemeslem https://www.cestazaremeslem.cz/ nebo se informujte přímo ve škole na cestazaremeslem(na)sps-dopravni(tecka)cz.

Budeme se na Vás znovu těšit 2.12.2017.

Dopravíme Vás za vzděláním!