Občanské sdružení Rada rodičů při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. působí od roku 2010 na základě registrace a schválených stanov Ministerstvem vnitra ČR, jako pokračovatel SRPŠ.

Rada rodičů prosazuje zájmy žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti výchovy a vzdělávání. Spolupracuje s vedením školy, podporuje školní i mimoškolní aktivity žáků a každoročně se podílí na zajištění maturitního plesu. Rada rodičů hospodaří podle schváleného rozpočtu s finančními prostředky získanými z příspěvků rodičů žáků a darů jiných subjektů.

Připomínky, návrhy, podněty, žádosti, apod., můžete zasílat písemně nebo elektronicky na e- mailovou adresu radarodicu(na)sps-dopravni(tecka)cz. Rada rodičů se jimi bude zabývat na svém nejbližším zasedání.

Složení výboru rady rodičů (v tomto složení pracuje výbor rady od 4.4.2013):

 • Předsedkyně: Miroslava Novotná
 • Místopředsedkyně: Jana Zubíková
 • Hospodářka: Marcela Konečná
 • Revizní komise: Jiří Bárta, Eva Vaňková

Kontaktní údaje:

Rada rodičů při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.
Moravská 3
120 00 Praha 2

E-mail: radarodicu(na)sps-dopravni(tecka)cz
IČ: 22812865

Stanovy občanského sdružení Rada rodičů při Střední průmyslové škole, a.s.

Zápisy ze schůzí:

 • Schůze 12.11.2015 - objekt Moravská (zobrazit)
 • Schůze 11.11.2014 - objekt Motol (zobrazit)
 • Schůze 6.11.2014 - objekt Moravská (zobrazit)
 • Schůze 8.4.2014 - objekt Motol (zobrazit)
 • Schůze 10.4.2014 - objekt Moravská (zobrazit)
 • Schůze 12.11.2013 - objekt Motol (zobrazit)
 • Schůze 7.11.2013 - objekt Moravská (zobrazit)
 • Schůze 4.4.2013 - (zobrazit)
 • Schůze 19.11.2012 - objekt Moravská (zobrazit)
 • Schůze 14.11.2012 - objekt Motol (zobrazit)
 • Schůze 12.4.2012 - objekt Moravská (zobrazit)
 • Schůze 10.4.2012 - objekt Motol (zobrazit)
 • Schůze 31.10.2011 (zobrazit)
 • Schůze 4.4.2011 (zobrazit)
 • Schůze 1.11.2010 (zobrazit)
 • Schůze 30.3.2010 (zobrazit)