Šablony I.

SPŠD Praha icon

Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I. pro SŠ a VOŠ v období 9/2017 - 8/2019.

Realizace projektu je zaměřena především na vzdělávaní pedagogů, personální podporu (asistent pedagoga, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů) a na nové metody ve výuce.

Prezentace k projektu ke stažení zde:

Prezentace k realizaci projektu Šablony I. v SPŠD