Školská rada

SPŠD Praha icon

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáku, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

Složení školské rady pro volební období 2018 - 2019

Předseda: Mgr. Jindřich Spáčil

Místopředsedkyně: Mgr. Jiřina Procházková

Členové ŠR za zřizovatele:

Mgr. Jindřich Spáčil
Mgr. Zuzana Větrovcová

Členové ŠR za rodiče:

p. Kollová, p. Řeháková

Členové ŠR za pedagogy:

Mgr. Jiřina Procházková
Mgr. Zdeněk Vavřín

Zápisy z jednání školské rady