Soutěž Best In English 2018

SPŠD Praha icon

Stejně jako v minulých letech se žáci objektu Motol zapojili do soutěže Best In English, která se uskutečnila 30. listopadu 2018.

Jedná se o mezinárodní on-line soutěž pro studenty středních škol, kteří tak mají možnost porovnat své znalosti angličtiny se studenty z celého světa. Během 60 minut vyplňují na počítačích test, který ověřuje jejich znalosti gramatiky a slovní zásoby a schopnost porozumět psanému a slyšenému textu. Test je poměrně náročný, odpovídá úrovni B2-C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Více informací o soutěži zde: https://bestinenglish.org/.

Letošního kola se zúčastnilo celkem 892 středních škol a 21 110 studentů z 30 států. Z naší školy se zúčastnilo 16 žáků.

Na výsledky jsme museli chvíli počkat, ale o to větší radost z nich máme.

Našim nejúspěšnějším účastníkem se stal David Červený (3.D – Informační a zabezpečovací systémy), který skončil na krásném 319. místě v ČR a na 1036. místě z celkového počtu účastníků. Druhé místo obsadil Michael Sadil (4.A – Informační technologie), 356. umístění v ČR a 1133. místo v celkovém umístnění. Náš třetí nejlepší student byl Tomáš Hanák (2.B – Logistika v dopravě), 1 704. místo v ČR a 4632. v celkovém pořadí.

 

Všem studentům děkujeme za účast v soutěži a gratulujeme ke skvělým výsledkům.

 

Mgr. Vladimíra Ptáčková