Spolupráce/POSPOLU

SPŠD Praha icon

Základní informace o projektu a jeho cíle

Název projektu: Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Zkrácený název projektu: POSPOLU

Číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/33.0015

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (zkráceně POSPOLU) je systémový, individuální projekt národní, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Připravilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a trvá od prosince 2012 do konce června 2015. Projekt realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cíle projektu

Cílem projektu POSPOLU je podpora spolupráce středních odborných škol a učilišť se zaměstnavateli, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce vedle odborného výcviku a odborné praxe. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení.

Klíčové aktivity projektu

Od října 2013 do ledna 2015 probíhá pilotáž modelů spolupráce středních odborných škol a firem, první klíčová aktivita. Cílem pilotáže je zjistit, jaké možnosti a jaké limity má spolupráce škol a zaměstnavatelů v rámci platné legislativy, a přenést praktické zkušenosti účastníků pilotáže do aplikovaných modelů spolupráce a do návrhů systémových opatření.

Od začátku roku 2014 do května 2015 probíhají ve všech regionech ČR bezplatné vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem této druhé klíčové aktivity je přiblížit účastníkům seminářů moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem zjištěné v dalších aktivitách projektu.

Ve třetí klíčové aktivitě POSPOLU probíhá analýza napříč všemi obory. V průběhu projektu jsou získané informace ověřovány a vyhodnocovány a v závěru projektu budou sestavena doporučení pro následné úpravy vzdělávacích plánů pro praktické vyučování žáků středních odborných škol a učilišť.

Projekt POSPOLU v Dopravním podniku

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DP) a Střední průmyslová škola dopravní, a.s. (SPŠD) společně uspěli ve vyhlášeném výběrovém řízení a uzavřeli smlouvu o partnerství v rámci projektu POSPOLU. DP se uvedenou smlouvou zavázal zajistit odborný výcvik pro 86 žáků SPŠD a odborné stáže pro 5 pedagogů SPŠD v období od 24. 2. 2014 do 31. 1. 2015.

Odborný výcvik žáků SPŠD v rámci projektu POSPOLU

Odborný výcvik (OV) žáků SPŠD v DP v rámci projektu POSPOLU probíhá v jednotkách Správa vozidel Tramvaje (JSVT), Správa Vozidel a Autobusů (JSVA) a Historická vozidla.

Odborný výcvik je v DP zajišťován pro žáky následujících oborů vzdělání SPŠD:

  • 20 žáků v oboru mechanik opravář motorových vozidel (automechanik),
  • 16 žáků v oboru autolakýrník,
  • 12 žáků v oboru karosář,
  • 20 žáků v oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje (elektromechanik pro dopravní prostředky),
  • 18 žáků v oboru autotronik.

Odborné stáže pedagogů SPŠD v rámci projektu POSPOLU

Odborné stáže pro 5 pedagogů SPŠD ve vybraných útvarech DP jsou rozšířenou formou stávající spolupráce DP a SPŠD a zároveň další součástí projektu POSPOLU. Cílem je prostřednictvím stáží umožnit pedagogům přenos odborných poznatků z praxe DP do výuky žáků a tím zkvalitnit odborné vzdělávání žáků.

Vzdělávání v rámci projektu POSPOLU

Zástupci DP a SPŠD se společně zúčastní informačních workshopů o projektu POSPOLU a bezplatného vzdělávacího semináře na téma Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery. Cílem semináře je ujasnit si, jaké kompetence potřebují učitelé škol a instruktoři ve firmách k tomu, aby mohla dobře probíhat vzájemná spolupráce, a prodiskutují návrhy, jak se k těmto kompetencím efektivně dopracovat.

Aktuální informace o projektu naleznete na stránkách

http://www.projektpospolu.cz

http://www.nuv.cz/pospolu

Text zveřejněn s laskavým svolením Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. spolupracuje s firmami a partnery:

Dopravní podnik hl. m. Prahy www.dpp.cz

Servind http://www.servind.cz/

AutoKelly http://www.autokelly.cz/

Aixam http://www.aixam.cz/

BOSCH http://www.bosch-service.cz/index.html

Prague-Stay.com http://cz.prague-stay.com/

Sdružení aranžérů ČR http://www.sacr.eu/

AAA Auto Praha www.aaaauto.cz

Jerome - Klapka www.jerome-klapka.cz

proelektroniky.cz www.proelektrotechniky.cz

Daniel Martinek www.danmartinek.cz

Seznam sociálních partnerů